Locked History Actions

attachment:fslib.xml of PL196x

Attachment 'fslib.xml'

Download

  1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
  2 
  3 <fsLib id="morfDef" type="u┬┐ywane opisy morfologiczne">
  4  <fs id="APAOC--------P"
  5    feats="przymiotnik
  6        liczbaMnoga
  7        biernik
  8        rodzajMeskoosLMn
  9        stopienWyzszy
 10        osobaNieDotyczy
 11        czasNieDotyczy
 12        trybNieDotyczy
 13        aspektNieDotyczy
 14        stronaNieDotyczy
 15        akcentNieDotyczy
 16        poprzyimkNieDotyczy
 17        oznCzasNieDotyczy
 18        nazwaPospolita"/>
 19 
 20  <fs id="APAOC--------W"
 21    feats="przymiotnik
 22        liczbaMnoga
 23        biernik
 24        rodzajMeskoosLMn
 25        stopienWyzszy
 26        osobaNieDotyczy
 27        czasNieDotyczy
 28        trybNieDotyczy
 29        aspektNieDotyczy
 30        stronaNieDotyczy
 31        akcentNieDotyczy
 32        poprzyimkNieDotyczy
 33        oznCzasNieDotyczy
 34        nazwaWlasna"/>
 35 
 36  <fs id="APAOC--------S"
 37    feats="przymiotnik
 38        liczbaMnoga
 39        biernik
 40        rodzajMeskoosLMn
 41        stopienWyzszy
 42        osobaNieDotyczy
 43        czasNieDotyczy
 44        trybNieDotyczy
 45        aspektNieDotyczy
 46        stronaNieDotyczy
 47        akcentNieDotyczy
 48        poprzyimkNieDotyczy
 49        oznCzasNieDotyczy
 50        skrotowiec"/>
 51 
 52  <fs id="APAOP--------P"
 53    feats="przymiotnik
 54        liczbaMnoga
 55        biernik
 56        rodzajMeskoosLMn
 57        stopienRowny
 58        osobaNieDotyczy
 59        czasNieDotyczy
 60        trybNieDotyczy
 61        aspektNieDotyczy
 62        stronaNieDotyczy
 63        akcentNieDotyczy
 64        poprzyimkNieDotyczy
 65        oznCzasNieDotyczy
 66        nazwaPospolita"/>
 67 
 68  <fs id="APAOP--------W"
 69    feats="przymiotnik
 70        liczbaMnoga
 71        biernik
 72        rodzajMeskoosLMn
 73        stopienRowny
 74        osobaNieDotyczy
 75        czasNieDotyczy
 76        trybNieDotyczy
 77        aspektNieDotyczy
 78        stronaNieDotyczy
 79        akcentNieDotyczy
 80        poprzyimkNieDotyczy
 81        oznCzasNieDotyczy
 82        nazwaWlasna"/>
 83 
 84  <fs id="APAOP--------S"
 85    feats="przymiotnik
 86        liczbaMnoga
 87        biernik
 88        rodzajMeskoosLMn
 89        stopienRowny
 90        osobaNieDotyczy
 91        czasNieDotyczy
 92        trybNieDotyczy
 93        aspektNieDotyczy
 94        stronaNieDotyczy
 95        akcentNieDotyczy
 96        poprzyimkNieDotyczy
 97        oznCzasNieDotyczy
 98        skrotowiec"/>
 99 
 100  <fs id="APAOS--------P"
 101    feats="przymiotnik
 102        liczbaMnoga
 103        biernik
 104        rodzajMeskoosLMn
 105        stopienNajw
 106        osobaNieDotyczy
 107        czasNieDotyczy
 108        trybNieDotyczy
 109        aspektNieDotyczy
 110        stronaNieDotyczy
 111        akcentNieDotyczy
 112        poprzyimkNieDotyczy
 113        oznCzasNieDotyczy
 114        nazwaPospolita"/>
 115 
 116  <fs id="APAOS--------W"
 117    feats="przymiotnik
 118        liczbaMnoga
 119        biernik
 120        rodzajMeskoosLMn
 121        stopienNajw
 122        osobaNieDotyczy
 123        czasNieDotyczy
 124        trybNieDotyczy
 125        aspektNieDotyczy
 126        stronaNieDotyczy
 127        akcentNieDotyczy
 128        poprzyimkNieDotyczy
 129        oznCzasNieDotyczy
 130        nazwaWlasna"/>
 131 
 132  <fs id="APAOS--------S"
 133    feats="przymiotnik
 134        liczbaMnoga
 135        biernik
 136        rodzajMeskoosLMn
 137        stopienNajw
 138        osobaNieDotyczy
 139        czasNieDotyczy
 140        trybNieDotyczy
 141        aspektNieDotyczy
 142        stronaNieDotyczy
 143        akcentNieDotyczy
 144        poprzyimkNieDotyczy
 145        oznCzasNieDotyczy
 146        skrotowiec"/>
 147 
 148  <fs id="APARC--------P"
 149    feats="przymiotnik
 150        liczbaMnoga
 151        biernik
 152        rodzajNiemeskoos
 153        stopienWyzszy
 154        osobaNieDotyczy
 155        czasNieDotyczy
 156        trybNieDotyczy
 157        aspektNieDotyczy
 158        stronaNieDotyczy
 159        akcentNieDotyczy
 160        poprzyimkNieDotyczy
 161        oznCzasNieDotyczy
 162        nazwaPospolita"/>
 163 
 164  <fs id="APARC--------W"
 165    feats="przymiotnik
 166        liczbaMnoga
 167        biernik
 168        rodzajNiemeskoos
 169        stopienWyzszy
 170        osobaNieDotyczy
 171        czasNieDotyczy
 172        trybNieDotyczy
 173        aspektNieDotyczy
 174        stronaNieDotyczy
 175        akcentNieDotyczy
 176        poprzyimkNieDotyczy
 177        oznCzasNieDotyczy
 178        nazwaWlasna"/>
 179 
 180  <fs id="APARC--------S"
 181    feats="przymiotnik
 182        liczbaMnoga
 183        biernik
 184        rodzajNiemeskoos
 185        stopienWyzszy
 186        osobaNieDotyczy
 187        czasNieDotyczy
 188        trybNieDotyczy
 189        aspektNieDotyczy
 190        stronaNieDotyczy
 191        akcentNieDotyczy
 192        poprzyimkNieDotyczy
 193        oznCzasNieDotyczy
 194        skrotowiec"/>
 195 
 196  <fs id="APARP--------P"
 197    feats="przymiotnik
 198        liczbaMnoga
 199        biernik
 200        rodzajNiemeskoos
 201        stopienRowny
 202        osobaNieDotyczy
 203        czasNieDotyczy
 204        trybNieDotyczy
 205        aspektNieDotyczy
 206        stronaNieDotyczy
 207        akcentNieDotyczy
 208        poprzyimkNieDotyczy
 209        oznCzasNieDotyczy
 210        nazwaPospolita"/>
 211 
 212  <fs id="APARP--------W"
 213    feats="przymiotnik
 214        liczbaMnoga
 215        biernik
 216        rodzajNiemeskoos
 217        stopienRowny
 218        osobaNieDotyczy
 219        czasNieDotyczy
 220        trybNieDotyczy
 221        aspektNieDotyczy
 222        stronaNieDotyczy
 223        akcentNieDotyczy
 224        poprzyimkNieDotyczy
 225        oznCzasNieDotyczy
 226        nazwaWlasna"/>
 227 
 228  <fs id="APARP--------S"
 229    feats="przymiotnik
 230        liczbaMnoga
 231        biernik
 232        rodzajNiemeskoos
 233        stopienRowny
 234        osobaNieDotyczy
 235        czasNieDotyczy
 236        trybNieDotyczy
 237        aspektNieDotyczy
 238        stronaNieDotyczy
 239        akcentNieDotyczy
 240        poprzyimkNieDotyczy
 241        oznCzasNieDotyczy
 242        skrotowiec"/>
 243 
 244  <fs id="APARS--------P"
 245    feats="przymiotnik
 246        liczbaMnoga
 247        biernik
 248        rodzajNiemeskoos
 249        stopienNajw
 250        osobaNieDotyczy
 251        czasNieDotyczy
 252        trybNieDotyczy
 253        aspektNieDotyczy
 254        stronaNieDotyczy
 255        akcentNieDotyczy
 256        poprzyimkNieDotyczy
 257        oznCzasNieDotyczy
 258        nazwaPospolita"/>
 259 
 260  <fs id="APARS--------W"
 261    feats="przymiotnik
 262        liczbaMnoga
 263        biernik
 264        rodzajNiemeskoos
 265        stopienNajw
 266        osobaNieDotyczy
 267        czasNieDotyczy
 268        trybNieDotyczy
 269        aspektNieDotyczy
 270        stronaNieDotyczy
 271        akcentNieDotyczy
 272        poprzyimkNieDotyczy
 273        oznCzasNieDotyczy
 274        nazwaWlasna"/>
 275 
 276  <fs id="APARS--------S"
 277    feats="przymiotnik
 278        liczbaMnoga
 279        biernik
 280        rodzajNiemeskoos
 281        stopienNajw
 282        osobaNieDotyczy
 283        czasNieDotyczy
 284        trybNieDotyczy
 285        aspektNieDotyczy
 286        stronaNieDotyczy
 287        akcentNieDotyczy
 288        poprzyimkNieDotyczy
 289        oznCzasNieDotyczy
 290        skrotowiec"/>
 291 
 292  <fs id="APAXX--------P"
 293    feats="przymiotnik
 294        liczbaMnoga
 295        biernik
 296        rodzajNieznany
 297        stopienNieznany
 298        osobaNieDotyczy
 299        czasNieDotyczy
 300        trybNieDotyczy
 301        aspektNieDotyczy
 302        stronaNieDotyczy
 303        akcentNieDotyczy
 304        poprzyimkNieDotyczy
 305        oznCzasNieDotyczy
 306        nazwaPospolita"/>
 307 
 308  <fs id="APAXX--------W"
 309    feats="przymiotnik
 310        liczbaMnoga
 311        biernik
 312        rodzajNieznany
 313        stopienNieznany
 314        osobaNieDotyczy
 315        czasNieDotyczy
 316        trybNieDotyczy
 317        aspektNieDotyczy
 318        stronaNieDotyczy
 319        akcentNieDotyczy
 320        poprzyimkNieDotyczy
 321        oznCzasNieDotyczy
 322        nazwaWlasna"/>
 323 
 324  <fs id="APAXX--------S"
 325    feats="przymiotnik
 326        liczbaMnoga
 327        biernik
 328        rodzajNieznany
 329        stopienNieznany
 330        osobaNieDotyczy
 331        czasNieDotyczy
 332        trybNieDotyczy
 333        aspektNieDotyczy
 334        stronaNieDotyczy
 335        akcentNieDotyczy
 336        poprzyimkNieDotyczy
 337        oznCzasNieDotyczy
 338        skrotowiec"/>
 339 
 340  <fs id="APDOC--------P"
 341    feats="przymiotnik
 342        liczbaMnoga
 343        celownik
 344        rodzajMeskoosLMn
 345        stopienWyzszy
 346        osobaNieDotyczy
 347        czasNieDotyczy
 348        trybNieDotyczy
 349        aspektNieDotyczy
 350        stronaNieDotyczy
 351        akcentNieDotyczy
 352        poprzyimkNieDotyczy
 353        oznCzasNieDotyczy
 354        nazwaPospolita"/>
 355 
 356  <fs id="APDOC--------W"
 357    feats="przymiotnik
 358        liczbaMnoga
 359        celownik
 360        rodzajMeskoosLMn
 361        stopienWyzszy
 362        osobaNieDotyczy
 363        czasNieDotyczy
 364        trybNieDotyczy
 365        aspektNieDotyczy
 366        stronaNieDotyczy
 367        akcentNieDotyczy
 368        poprzyimkNieDotyczy
 369        oznCzasNieDotyczy
 370        nazwaWlasna"/>
 371 
 372  <fs id="APDOC--------S"
 373    feats="przymiotnik
 374        liczbaMnoga
 375        celownik
 376        rodzajMeskoosLMn
 377        stopienWyzszy
 378        osobaNieDotyczy
 379        czasNieDotyczy
 380        trybNieDotyczy
 381        aspektNieDotyczy
 382        stronaNieDotyczy
 383        akcentNieDotyczy
 384        poprzyimkNieDotyczy
 385        oznCzasNieDotyczy
 386        skrotowiec"/>
 387 
 388  <fs id="APDOP--------P"
 389    feats="przymiotnik
 390        liczbaMnoga
 391        celownik
 392        rodzajMeskoosLMn
 393        stopienRowny
 394        osobaNieDotyczy
 395        czasNieDotyczy
 396        trybNieDotyczy
 397        aspektNieDotyczy
 398        stronaNieDotyczy
 399        akcentNieDotyczy
 400        poprzyimkNieDotyczy
 401        oznCzasNieDotyczy
 402        nazwaPospolita"/>
 403 
 404  <fs id="APDOP--------W"
 405    feats="przymiotnik
 406        liczbaMnoga
 407        celownik
 408        rodzajMeskoosLMn
 409        stopienRowny
 410        osobaNieDotyczy
 411        czasNieDotyczy
 412        trybNieDotyczy
 413        aspektNieDotyczy
 414        stronaNieDotyczy
 415        akcentNieDotyczy
 416        poprzyimkNieDotyczy
 417        oznCzasNieDotyczy
 418        nazwaWlasna"/>
 419 
 420  <fs id="APDOP--------S"
 421    feats="przymiotnik
 422        liczbaMnoga
 423        celownik
 424        rodzajMeskoosLMn
 425        stopienRowny
 426        osobaNieDotyczy
 427        czasNieDotyczy
 428        trybNieDotyczy
 429        aspektNieDotyczy
 430        stronaNieDotyczy
 431        akcentNieDotyczy
 432        poprzyimkNieDotyczy
 433        oznCzasNieDotyczy
 434        skrotowiec"/>
 435 
 436  <fs id="APDOS--------P"
 437    feats="przymiotnik
 438        liczbaMnoga
 439        celownik
 440        rodzajMeskoosLMn
 441        stopienNajw
 442        osobaNieDotyczy
 443        czasNieDotyczy
 444        trybNieDotyczy
 445        aspektNieDotyczy
 446        stronaNieDotyczy
 447        akcentNieDotyczy
 448        poprzyimkNieDotyczy
 449        oznCzasNieDotyczy
 450        nazwaPospolita"/>
 451 
 452  <fs id="APDOS--------W"
 453    feats="przymiotnik
 454        liczbaMnoga
 455        celownik
 456        rodzajMeskoosLMn
 457        stopienNajw
 458        osobaNieDotyczy
 459        czasNieDotyczy
 460        trybNieDotyczy
 461        aspektNieDotyczy
 462        stronaNieDotyczy
 463        akcentNieDotyczy
 464        poprzyimkNieDotyczy
 465        oznCzasNieDotyczy
 466        nazwaWlasna"/>
 467 
 468  <fs id="APDOS--------S"
 469    feats="przymiotnik
 470        liczbaMnoga
 471        celownik
 472        rodzajMeskoosLMn
 473        stopienNajw
 474        osobaNieDotyczy
 475        czasNieDotyczy
 476        trybNieDotyczy
 477        aspektNieDotyczy
 478        stronaNieDotyczy
 479        akcentNieDotyczy
 480        poprzyimkNieDotyczy
 481        oznCzasNieDotyczy
 482        skrotowiec"/>
 483 
 484  <fs id="APDRC--------P"
 485    feats="przymiotnik
 486        liczbaMnoga
 487        celownik
 488        rodzajNiemeskoos
 489        stopienWyzszy
 490        osobaNieDotyczy
 491        czasNieDotyczy
 492        trybNieDotyczy
 493        aspektNieDotyczy
 494        stronaNieDotyczy
 495        akcentNieDotyczy
 496        poprzyimkNieDotyczy
 497        oznCzasNieDotyczy
 498        nazwaPospolita"/>
 499 
 500  <fs id="APDRC--------W"
 501    feats="przymiotnik
 502        liczbaMnoga
 503        celownik
 504        rodzajNiemeskoos
 505        stopienWyzszy
 506        osobaNieDotyczy
 507        czasNieDotyczy
 508        trybNieDotyczy
 509        aspektNieDotyczy
 510        stronaNieDotyczy
 511        akcentNieDotyczy
 512        poprzyimkNieDotyczy
 513        oznCzasNieDotyczy
 514        nazwaWlasna"/>
 515 
 516  <fs id="APDRC--------S"
 517    feats="przymiotnik
 518        liczbaMnoga
 519        celownik
 520        rodzajNiemeskoos
 521        stopienWyzszy
 522        osobaNieDotyczy
 523        czasNieDotyczy
 524        trybNieDotyczy
 525        aspektNieDotyczy
 526        stronaNieDotyczy
 527        akcentNieDotyczy
 528        poprzyimkNieDotyczy
 529        oznCzasNieDotyczy
 530        skrotowiec"/>
 531 
 532  <fs id="APDRP--------P"
 533    feats="przymiotnik
 534        liczbaMnoga
 535        celownik
 536        rodzajNiemeskoos
 537        stopienRowny
 538        osobaNieDotyczy
 539        czasNieDotyczy
 540        trybNieDotyczy
 541        aspektNieDotyczy
 542        stronaNieDotyczy
 543        akcentNieDotyczy
 544        poprzyimkNieDotyczy
 545        oznCzasNieDotyczy
 546        nazwaPospolita"/>
 547 
 548  <fs id="APDRP--------W"
 549    feats="przymiotnik
 550        liczbaMnoga
 551        celownik
 552        rodzajNiemeskoos
 553        stopienRowny
 554        osobaNieDotyczy
 555        czasNieDotyczy
 556        trybNieDotyczy
 557        aspektNieDotyczy
 558        stronaNieDotyczy
 559        akcentNieDotyczy
 560        poprzyimkNieDotyczy
 561        oznCzasNieDotyczy
 562        nazwaWlasna"/>
 563 
 564  <fs id="APDRP--------S"
 565    feats="przymiotnik
 566        liczbaMnoga
 567        celownik
 568        rodzajNiemeskoos
 569        stopienRowny
 570        osobaNieDotyczy
 571        czasNieDotyczy
 572        trybNieDotyczy
 573        aspektNieDotyczy
 574        stronaNieDotyczy
 575        akcentNieDotyczy
 576        poprzyimkNieDotyczy
 577        oznCzasNieDotyczy
 578        skrotowiec"/>
 579 
 580  <fs id="APDRS--------P"
 581    feats="przymiotnik
 582        liczbaMnoga
 583        celownik
 584        rodzajNiemeskoos
 585        stopienNajw
 586        osobaNieDotyczy
 587        czasNieDotyczy
 588        trybNieDotyczy
 589        aspektNieDotyczy
 590        stronaNieDotyczy
 591        akcentNieDotyczy
 592        poprzyimkNieDotyczy
 593        oznCzasNieDotyczy
 594        nazwaPospolita"/>
 595 
 596  <fs id="APDRS--------W"
 597    feats="przymiotnik
 598        liczbaMnoga
 599        celownik
 600        rodzajNiemeskoos
 601        stopienNajw
 602        osobaNieDotyczy
 603        czasNieDotyczy
 604        trybNieDotyczy
 605        aspektNieDotyczy
 606        stronaNieDotyczy
 607        akcentNieDotyczy
 608        poprzyimkNieDotyczy
 609        oznCzasNieDotyczy
 610        nazwaWlasna"/>
 611 
 612  <fs id="APDRS--------S"
 613    feats="przymiotnik
 614        liczbaMnoga
 615        celownik
 616        rodzajNiemeskoos
 617        stopienNajw
 618        osobaNieDotyczy
 619        czasNieDotyczy
 620        trybNieDotyczy
 621        aspektNieDotyczy
 622        stronaNieDotyczy
 623        akcentNieDotyczy
 624        poprzyimkNieDotyczy
 625        oznCzasNieDotyczy
 626        skrotowiec"/>
 627 
 628  <fs id="APDXX--------P"
 629    feats="przymiotnik
 630        liczbaMnoga
 631        celownik
 632        rodzajNieznany
 633        stopienNieznany
 634        osobaNieDotyczy
 635        czasNieDotyczy
 636        trybNieDotyczy
 637        aspektNieDotyczy
 638        stronaNieDotyczy
 639        akcentNieDotyczy
 640        poprzyimkNieDotyczy
 641        oznCzasNieDotyczy
 642        nazwaPospolita"/>
 643 
 644  <fs id="APDXX--------W"
 645    feats="przymiotnik
 646        liczbaMnoga
 647        celownik
 648        rodzajNieznany
 649        stopienNieznany
 650        osobaNieDotyczy
 651        czasNieDotyczy
 652        trybNieDotyczy
 653        aspektNieDotyczy
 654        stronaNieDotyczy
 655        akcentNieDotyczy
 656        poprzyimkNieDotyczy
 657        oznCzasNieDotyczy
 658        nazwaWlasna"/>
 659 
 660  <fs id="APDXX--------S"
 661    feats="przymiotnik
 662        liczbaMnoga
 663        celownik
 664        rodzajNieznany
 665        stopienNieznany
 666        osobaNieDotyczy
 667        czasNieDotyczy
 668        trybNieDotyczy
 669        aspektNieDotyczy
 670        stronaNieDotyczy
 671        akcentNieDotyczy
 672        poprzyimkNieDotyczy
 673        oznCzasNieDotyczy
 674        skrotowiec"/>
 675 
 676  <fs id="APGOC--------P"
 677    feats="przymiotnik
 678        liczbaMnoga
 679        dopelniacz
 680        rodzajMeskoosLMn
 681        stopienWyzszy
 682        osobaNieDotyczy
 683        czasNieDotyczy
 684        trybNieDotyczy
 685        aspektNieDotyczy
 686        stronaNieDotyczy
 687        akcentNieDotyczy
 688        poprzyimkNieDotyczy
 689        oznCzasNieDotyczy
 690        nazwaPospolita"/>
 691 
 692  <fs id="APGOC--------W"
 693    feats="przymiotnik
 694        liczbaMnoga
 695        dopelniacz
 696        rodzajMeskoosLMn
 697        stopienWyzszy
 698        osobaNieDotyczy
 699        czasNieDotyczy
 700        trybNieDotyczy
 701        aspektNieDotyczy
 702        stronaNieDotyczy
 703        akcentNieDotyczy
 704        poprzyimkNieDotyczy
 705        oznCzasNieDotyczy
 706        nazwaWlasna"/>
 707 
 708  <fs id="APGOC--------S"
 709    feats="przymiotnik
 710        liczbaMnoga
 711        dopelniacz
 712        rodzajMeskoosLMn
 713        stopienWyzszy
 714        osobaNieDotyczy
 715        czasNieDotyczy
 716        trybNieDotyczy
 717        aspektNieDotyczy
 718        stronaNieDotyczy
 719        akcentNieDotyczy
 720        poprzyimkNieDotyczy
 721        oznCzasNieDotyczy
 722        skrotowiec"/>
 723 
 724  <fs id="APGOP--------P"
 725    feats="przymiotnik
 726        liczbaMnoga
 727        dopelniacz
 728        rodzajMeskoosLMn
 729        stopienRowny
 730        osobaNieDotyczy
 731        czasNieDotyczy
 732        trybNieDotyczy
 733        aspektNieDotyczy
 734        stronaNieDotyczy
 735        akcentNieDotyczy
 736        poprzyimkNieDotyczy
 737        oznCzasNieDotyczy
 738        nazwaPospolita"/>
 739 
 740  <fs id="APGOP--------W"
 741    feats="przymiotnik
 742        liczbaMnoga
 743        dopelniacz
 744        rodzajMeskoosLMn
 745        stopienRowny
 746        osobaNieDotyczy
 747        czasNieDotyczy
 748        trybNieDotyczy
 749        aspektNieDotyczy
 750        stronaNieDotyczy
 751        akcentNieDotyczy
 752        poprzyimkNieDotyczy
 753        oznCzasNieDotyczy
 754        nazwaWlasna"/>
 755 
 756  <fs id="APGOP--------S"
 757    feats="przymiotnik
 758        liczbaMnoga
 759        dopelniacz
 760        rodzajMeskoosLMn
 761        stopienRowny
 762        osobaNieDotyczy
 763        czasNieDotyczy
 764        trybNieDotyczy
 765        aspektNieDotyczy
 766        stronaNieDotyczy
 767        akcentNieDotyczy
 768        poprzyimkNieDotyczy
 769        oznCzasNieDotyczy
 770        skrotowiec"/>
 771 
 772  <fs id="APGOS--------P"
 773    feats="przymiotnik
 774        liczbaMnoga
 775        dopelniacz
 776        rodzajMeskoosLMn
 777        stopienNajw
 778        osobaNieDotyczy
 779        czasNieDotyczy
 780        trybNieDotyczy
 781        aspektNieDotyczy
 782        stronaNieDotyczy
 783        akcentNieDotyczy
 784        poprzyimkNieDotyczy
 785        oznCzasNieDotyczy
 786        nazwaPospolita"/>
 787 
 788  <fs id="APGOS--------W"
 789    feats="przymiotnik
 790        liczbaMnoga
 791        dopelniacz
 792        rodzajMeskoosLMn
 793        stopienNajw
 794        osobaNieDotyczy
 795        czasNieDotyczy
 796        trybNieDotyczy
 797        aspektNieDotyczy
 798        stronaNieDotyczy
 799        akcentNieDotyczy
 800        poprzyimkNieDotyczy
 801        oznCzasNieDotyczy
 802        nazwaWlasna"/>
 803 
 804  <fs id="APGOS--------S"
 805    feats="przymiotnik
 806        liczbaMnoga
 807        dopelniacz
 808        rodzajMeskoosLMn
 809        stopienNajw
 810        osobaNieDotyczy
 811        czasNieDotyczy
 812        trybNieDotyczy
 813        aspektNieDotyczy
 814        stronaNieDotyczy
 815        akcentNieDotyczy
 816        poprzyimkNieDotyczy
 817        oznCzasNieDotyczy
 818        skrotowiec"/>
 819 
 820  <fs id="APGRC--------P"
 821    feats="przymiotnik
 822        liczbaMnoga
 823        dopelniacz
 824        rodzajNiemeskoos
 825        stopienWyzszy
 826        osobaNieDotyczy
 827        czasNieDotyczy
 828        trybNieDotyczy
 829        aspektNieDotyczy
 830        stronaNieDotyczy
 831        akcentNieDotyczy
 832        poprzyimkNieDotyczy
 833        oznCzasNieDotyczy
 834        nazwaPospolita"/>
 835 
 836  <fs id="APGRC--------W"
 837    feats="przymiotnik
 838        liczbaMnoga
 839        dopelniacz
 840        rodzajNiemeskoos
 841        stopienWyzszy
 842        osobaNieDotyczy
 843        czasNieDotyczy
 844        trybNieDotyczy
 845        aspektNieDotyczy
 846        stronaNieDotyczy
 847        akcentNieDotyczy
 848        poprzyimkNieDotyczy
 849        oznCzasNieDotyczy
 850        nazwaWlasna"/>
 851 
 852  <fs id="APGRC--------S"
 853    feats="przymiotnik
 854        liczbaMnoga
 855        dopelniacz
 856        rodzajNiemeskoos
 857        stopienWyzszy
 858        osobaNieDotyczy
 859        czasNieDotyczy
 860        trybNieDotyczy
 861        aspektNieDotyczy
 862        stronaNieDotyczy
 863        akcentNieDotyczy
 864        poprzyimkNieDotyczy
 865        oznCzasNieDotyczy
 866        skrotowiec"/>
 867 
 868  <fs id="APGRP--------P"
 869    feats="przymiotnik
 870        liczbaMnoga
 871        dopelniacz
 872        rodzajNiemeskoos
 873        stopienRowny
 874        osobaNieDotyczy
 875        czasNieDotyczy
 876        trybNieDotyczy
 877        aspektNieDotyczy
 878        stronaNieDotyczy
 879        akcentNieDotyczy
 880        poprzyimkNieDotyczy
 881        oznCzasNieDotyczy
 882        nazwaPospolita"/>
 883 
 884  <fs id="APGRP--------W"
 885    feats="przymiotnik
 886        liczbaMnoga
 887        dopelniacz
 888        rodzajNiemeskoos
 889        stopienRowny
 890        osobaNieDotyczy
 891        czasNieDotyczy
 892        trybNieDotyczy
 893        aspektNieDotyczy
 894        stronaNieDotyczy
 895        akcentNieDotyczy
 896        poprzyimkNieDotyczy
 897        oznCzasNieDotyczy
 898        nazwaWlasna"/>
 899 
 900  <fs id="APGRP--------S"
 901    feats="przymiotnik
 902        liczbaMnoga
 903        dopelniacz
 904        rodzajNiemeskoos
 905        stopienRowny
 906        osobaNieDotyczy
 907        czasNieDotyczy
 908        trybNieDotyczy
 909        aspektNieDotyczy
 910        stronaNieDotyczy
 911        akcentNieDotyczy
 912        poprzyimkNieDotyczy
 913        oznCzasNieDotyczy
 914        skrotowiec"/>
 915 
 916  <fs id="APGRS--------P"
 917    feats="przymiotnik
 918        liczbaMnoga
 919        dopelniacz
 920        rodzajNiemeskoos
 921        stopienNajw
 922        osobaNieDotyczy
 923        czasNieDotyczy
 924        trybNieDotyczy
 925        aspektNieDotyczy
 926        stronaNieDotyczy
 927        akcentNieDotyczy
 928        poprzyimkNieDotyczy
 929        oznCzasNieDotyczy
 930        nazwaPospolita"/>
 931 
 932  <fs id="APGRS--------W"
 933    feats="przymiotnik
 934        liczbaMnoga
 935        dopelniacz
 936        rodzajNiemeskoos
 937        stopienNajw
 938        osobaNieDotyczy
 939        czasNieDotyczy
 940        trybNieDotyczy
 941        aspektNieDotyczy
 942        stronaNieDotyczy
 943        akcentNieDotyczy
 944        poprzyimkNieDotyczy
 945        oznCzasNieDotyczy
 946        nazwaWlasna"/>
 947 
 948  <fs id="APGRS--------S"
 949    feats="przymiotnik
 950        liczbaMnoga
 951        dopelniacz
 952        rodzajNiemeskoos
 953        stopienNajw
 954        osobaNieDotyczy
 955        czasNieDotyczy
 956        trybNieDotyczy
 957        aspektNieDotyczy
 958        stronaNieDotyczy
 959        akcentNieDotyczy
 960        poprzyimkNieDotyczy
 961        oznCzasNieDotyczy
 962        skrotowiec"/>
 963 
 964  <fs id="APGXX--------P"
 965    feats="przymiotnik
 966        liczbaMnoga
 967        dopelniacz
 968        rodzajNieznany
 969        stopienNieznany
 970        osobaNieDotyczy
 971        czasNieDotyczy
 972        trybNieDotyczy
 973        aspektNieDotyczy
 974        stronaNieDotyczy
 975        akcentNieDotyczy
 976        poprzyimkNieDotyczy
 977        oznCzasNieDotyczy
 978        nazwaPospolita"/>
 979 
 980  <fs id="APGXX--------W"
 981    feats="przymiotnik
 982        liczbaMnoga
 983        dopelniacz
 984        rodzajNieznany
 985        stopienNieznany
 986        osobaNieDotyczy
 987        czasNieDotyczy
 988        trybNieDotyczy
 989        aspektNieDotyczy
 990        stronaNieDotyczy
 991        akcentNieDotyczy
 992        poprzyimkNieDotyczy
 993        oznCzasNieDotyczy
 994        nazwaWlasna"/>
 995 
 996  <fs id="APGXX--------S"
 997    feats="przymiotnik
 998        liczbaMnoga
 999        dopelniacz
1000        rodzajNieznany
1001        stopienNieznany
1002        osobaNieDotyczy
1003        czasNieDotyczy
1004        trybNieDotyczy
1005        aspektNieDotyczy
1006        stronaNieDotyczy
1007        akcentNieDotyczy
1008        poprzyimkNieDotyczy
1009        oznCzasNieDotyczy
1010        skrotowiec"/>
1011 
1012  <fs id="APIOC--------P"
1013    feats="przymiotnik
1014        liczbaMnoga
1015        narzednik
1016        rodzajMeskoosLMn
1017        stopienWyzszy
1018        osobaNieDotyczy
1019        czasNieDotyczy
1020        trybNieDotyczy
1021        aspektNieDotyczy
1022        stronaNieDotyczy
1023        akcentNieDotyczy
1024        poprzyimkNieDotyczy
1025        oznCzasNieDotyczy
1026        nazwaPospolita"/>
1027 
1028  <fs id="APIOC--------W"
1029    feats="przymiotnik
1030        liczbaMnoga
1031        narzednik
1032        rodzajMeskoosLMn
1033        stopienWyzszy
1034        osobaNieDotyczy
1035        czasNieDotyczy
1036        trybNieDotyczy
1037        aspektNieDotyczy
1038        stronaNieDotyczy
1039        akcentNieDotyczy
1040        poprzyimkNieDotyczy
1041        oznCzasNieDotyczy
1042        nazwaWlasna"/>
1043 
1044  <fs id="APIOC--------S"
1045    feats="przymiotnik
1046        liczbaMnoga
1047        narzednik
1048        rodzajMeskoosLMn
1049        stopienWyzszy
1050        osobaNieDotyczy
1051        czasNieDotyczy
1052        trybNieDotyczy
1053        aspektNieDotyczy
1054        stronaNieDotyczy
1055        akcentNieDotyczy
1056        poprzyimkNieDotyczy
1057        oznCzasNieDotyczy
1058        skrotowiec"/>
1059 
1060  <fs id="APIOP--------P"
1061    feats="przymiotnik
1062        liczbaMnoga
1063        narzednik
1064        rodzajMeskoosLMn
1065        stopienRowny
1066        osobaNieDotyczy
1067        czasNieDotyczy
1068        trybNieDotyczy
1069        aspektNieDotyczy
1070        stronaNieDotyczy
1071        akcentNieDotyczy
1072        poprzyimkNieDotyczy
1073        oznCzasNieDotyczy
1074        nazwaPospolita"/>
1075 
1076  <fs id="APIOP--------W"
1077    feats="przymiotnik
1078        liczbaMnoga
1079        narzednik
1080        rodzajMeskoosLMn
1081        stopienRowny
1082        osobaNieDotyczy
1083        czasNieDotyczy
1084        trybNieDotyczy
1085        aspektNieDotyczy
1086        stronaNieDotyczy
1087        akcentNieDotyczy
1088        poprzyimkNieDotyczy
1089        oznCzasNieDotyczy
1090        nazwaWlasna"/>
1091 
1092  <fs id="APIOP--------S"
1093    feats="przymiotnik
1094        liczbaMnoga
1095        narzednik
1096        rodzajMeskoosLMn
1097        stopienRowny
1098        osobaNieDotyczy
1099        czasNieDotyczy
1100        trybNieDotyczy
1101        aspektNieDotyczy
1102        stronaNieDotyczy
1103        akcentNieDotyczy
1104        poprzyimkNieDotyczy
1105        oznCzasNieDotyczy
1106        skrotowiec"/>
1107 
1108  <fs id="APIOS--------P"
1109    feats="przymiotnik
1110        liczbaMnoga
1111        narzednik
1112        rodzajMeskoosLMn
1113        stopienNajw
1114        osobaNieDotyczy
1115        czasNieDotyczy
1116        trybNieDotyczy
1117        aspektNieDotyczy
1118        stronaNieDotyczy
1119        akcentNieDotyczy
1120        poprzyimkNieDotyczy
1121        oznCzasNieDotyczy
1122        nazwaPospolita"/>
1123 
1124  <fs id="APIOS--------W"
1125    feats="przymiotnik
1126        liczbaMnoga
1127        narzednik
1128        rodzajMeskoosLMn
1129        stopienNajw
1130        osobaNieDotyczy
1131        czasNieDotyczy
1132        trybNieDotyczy
1133        aspektNieDotyczy
1134        stronaNieDotyczy
1135        akcentNieDotyczy
1136        poprzyimkNieDotyczy
1137        oznCzasNieDotyczy
1138        nazwaWlasna"/>
1139 
1140  <fs id="APIOS--------S"
1141    feats="przymiotnik
1142        liczbaMnoga
1143        narzednik
1144        rodzajMeskoosLMn
1145        stopienNajw
1146        osobaNieDotyczy
1147        czasNieDotyczy
1148        trybNieDotyczy
1149        aspektNieDotyczy
1150        stronaNieDotyczy
1151        akcentNieDotyczy
1152        poprzyimkNieDotyczy
1153        oznCzasNieDotyczy
1154        skrotowiec"/>
1155 
1156  <fs id="APIRC--------P"
1157    feats="przymiotnik
1158        liczbaMnoga
1159        narzednik
1160        rodzajNiemeskoos
1161        stopienWyzszy
1162        osobaNieDotyczy
1163        czasNieDotyczy
1164        trybNieDotyczy
1165        aspektNieDotyczy
1166        stronaNieDotyczy
1167        akcentNieDotyczy
1168        poprzyimkNieDotyczy
1169        oznCzasNieDotyczy
1170        nazwaPospolita"/>
1171 
1172  <fs id="APIRC--------W"
1173    feats="przymiotnik
1174        liczbaMnoga
1175        narzednik
1176        rodzajNiemeskoos
1177        stopienWyzszy
1178        osobaNieDotyczy
1179        czasNieDotyczy
1180        trybNieDotyczy
1181        aspektNieDotyczy
1182        stronaNieDotyczy
1183        akcentNieDotyczy
1184        poprzyimkNieDotyczy
1185        oznCzasNieDotyczy
1186        nazwaWlasna"/>
1187 
1188  <fs id="APIRC--------S"
1189    feats="przymiotnik
1190        liczbaMnoga
1191        narzednik
1192        rodzajNiemeskoos
1193        stopienWyzszy
1194        osobaNieDotyczy
1195        czasNieDotyczy
1196        trybNieDotyczy
1197        aspektNieDotyczy
1198        stronaNieDotyczy
1199        akcentNieDotyczy
1200        poprzyimkNieDotyczy
1201        oznCzasNieDotyczy
1202        skrotowiec"/>
1203 
1204  <fs id="APIRP--------P"
1205    feats="przymiotnik
1206        liczbaMnoga
1207        narzednik
1208        rodzajNiemeskoos
1209        stopienRowny
1210        osobaNieDotyczy
1211        czasNieDotyczy
1212        trybNieDotyczy
1213        aspektNieDotyczy
1214        stronaNieDotyczy
1215        akcentNieDotyczy
1216        poprzyimkNieDotyczy
1217        oznCzasNieDotyczy
1218        nazwaPospolita"/>
1219 
1220  <fs id="APIRP--------W"
1221    feats="przymiotnik
1222        liczbaMnoga
1223        narzednik
1224        rodzajNiemeskoos
1225        stopienRowny
1226        osobaNieDotyczy
1227        czasNieDotyczy
1228        trybNieDotyczy
1229        aspektNieDotyczy
1230        stronaNieDotyczy
1231        akcentNieDotyczy
1232        poprzyimkNieDotyczy
1233        oznCzasNieDotyczy
1234        nazwaWlasna"/>
1235 
1236  <fs id="APIRP--------S"
1237    feats="przymiotnik
1238        liczbaMnoga
1239        narzednik
1240        rodzajNiemeskoos
1241        stopienRowny
1242        osobaNieDotyczy
1243        czasNieDotyczy
1244        trybNieDotyczy
1245        aspektNieDotyczy
1246        stronaNieDotyczy
1247        akcentNieDotyczy
1248        poprzyimkNieDotyczy
1249        oznCzasNieDotyczy
1250        skrotowiec"/>
1251 
1252  <fs id="APIRS--------P"
1253    feats="przymiotnik
1254        liczbaMnoga
1255        narzednik
1256        rodzajNiemeskoos
1257        stopienNajw
1258        osobaNieDotyczy
1259        czasNieDotyczy
1260        trybNieDotyczy
1261        aspektNieDotyczy
1262        stronaNieDotyczy
1263        akcentNieDotyczy
1264        poprzyimkNieDotyczy
1265        oznCzasNieDotyczy
1266        nazwaPospolita"/>
1267 
1268  <fs id="APIRS--------W"
1269    feats="przymiotnik
1270        liczbaMnoga
1271        narzednik
1272        rodzajNiemeskoos
1273        stopienNajw
1274        osobaNieDotyczy
1275        czasNieDotyczy
1276        trybNieDotyczy
1277        aspektNieDotyczy
1278        stronaNieDotyczy
1279        akcentNieDotyczy
1280        poprzyimkNieDotyczy
1281        oznCzasNieDotyczy
1282        nazwaWlasna"/>
1283 
1284  <fs id="APIRS--------S"
1285    feats="przymiotnik
1286        liczbaMnoga
1287        narzednik
1288        rodzajNiemeskoos
1289        stopienNajw
1290        osobaNieDotyczy
1291        czasNieDotyczy
1292        trybNieDotyczy
1293        aspektNieDotyczy
1294        stronaNieDotyczy
1295        akcentNieDotyczy
1296        poprzyimkNieDotyczy
1297        oznCzasNieDotyczy
1298        skrotowiec"/>
1299 
1300  <fs id="APIXX--------P"
1301    feats="przymiotnik
1302        liczbaMnoga
1303        narzednik
1304        rodzajNieznany
1305        stopienNieznany
1306        osobaNieDotyczy
1307        czasNieDotyczy
1308        trybNieDotyczy
1309        aspektNieDotyczy
1310        stronaNieDotyczy
1311        akcentNieDotyczy
1312        poprzyimkNieDotyczy
1313        oznCzasNieDotyczy
1314        nazwaPospolita"/>
1315 
1316  <fs id="APIXX--------W"
1317    feats="przymiotnik
1318        liczbaMnoga
1319        narzednik
1320        rodzajNieznany
1321        stopienNieznany
1322        osobaNieDotyczy
1323        czasNieDotyczy
1324        trybNieDotyczy
1325        aspektNieDotyczy
1326        stronaNieDotyczy
1327        akcentNieDotyczy
1328        poprzyimkNieDotyczy
1329        oznCzasNieDotyczy
1330        nazwaWlasna"/>
1331 
1332  <fs id="APIXX--------S"
1333    feats="przymiotnik
1334        liczbaMnoga
1335        narzednik
1336        rodzajNieznany
1337        stopienNieznany
1338        osobaNieDotyczy
1339        czasNieDotyczy
1340        trybNieDotyczy
1341        aspektNieDotyczy
1342        stronaNieDotyczy
1343        akcentNieDotyczy
1344        poprzyimkNieDotyczy
1345        oznCzasNieDotyczy
1346        skrotowiec"/>
1347 
1348  <fs id="APLOC--------P"
1349    feats="przymiotnik
1350        liczbaMnoga
1351        miejscownik
1352        rodzajMeskoosLMn
1353        stopienWyzszy
1354        osobaNieDotyczy
1355        czasNieDotyczy
1356        trybNieDotyczy
1357        aspektNieDotyczy
1358        stronaNieDotyczy
1359        akcentNieDotyczy
1360        poprzyimkNieDotyczy
1361        oznCzasNieDotyczy
1362        nazwaPospolita"/>
1363 
1364  <fs id="APLOC--------W"
1365    feats="przymiotnik
1366        liczbaMnoga
1367        miejscownik
1368        rodzajMeskoosLMn
1369        stopienWyzszy
1370        osobaNieDotyczy
1371        czasNieDotyczy
1372        trybNieDotyczy
1373        aspektNieDotyczy
1374        stronaNieDotyczy
1375        akcentNieDotyczy
1376        poprzyimkNieDotyczy
1377        oznCzasNieDotyczy
1378        nazwaWlasna"/>
1379 
1380  <fs id="APLOC--------S"
1381    feats="przymiotnik
1382        liczbaMnoga
1383        miejscownik
1384        rodzajMeskoosLMn
1385        stopienWyzszy
1386        osobaNieDotyczy
1387        czasNieDotyczy
1388        trybNieDotyczy
1389        aspektNieDotyczy
1390        stronaNieDotyczy
1391        akcentNieDotyczy
1392        poprzyimkNieDotyczy
1393        oznCzasNieDotyczy
1394        skrotowiec"/>
1395 
1396  <fs id="APLOP--------P"
1397    feats="przymiotnik
1398        liczbaMnoga
1399        miejscownik
1400        rodzajMeskoosLMn
1401        stopienRowny
1402        osobaNieDotyczy
1403        czasNieDotyczy
1404        trybNieDotyczy
1405        aspektNieDotyczy
1406        stronaNieDotyczy
1407        akcentNieDotyczy
1408        poprzyimkNieDotyczy
1409        oznCzasNieDotyczy
1410        nazwaPospolita"/>
1411 
1412  <fs id="APLOP--------W"
1413    feats="przymiotnik
1414        liczbaMnoga
1415        miejscownik
1416        rodzajMeskoosLMn
1417        stopienRowny
1418        osobaNieDotyczy
1419        czasNieDotyczy
1420        trybNieDotyczy
1421        aspektNieDotyczy
1422        stronaNieDotyczy
1423        akcentNieDotyczy
1424        poprzyimkNieDotyczy
1425        oznCzasNieDotyczy
1426        nazwaWlasna"/>
1427 
1428  <fs id="APLOP--------S"
1429    feats="przymiotnik
1430        liczbaMnoga
1431        miejscownik
1432        rodzajMeskoosLMn
1433        stopienRowny
1434        osobaNieDotyczy
1435        czasNieDotyczy
1436        trybNieDotyczy
1437        aspektNieDotyczy
1438        stronaNieDotyczy
1439        akcentNieDotyczy
1440        poprzyimkNieDotyczy
1441        oznCzasNieDotyczy
1442        skrotowiec"/>
1443 
1444  <fs id="APLOS--------P"
1445    feats="przymiotnik
1446        liczbaMnoga
1447        miejscownik
1448        rodzajMeskoosLMn
1449        stopienNajw
1450        osobaNieDotyczy
1451        czasNieDotyczy
1452        trybNieDotyczy
1453        aspektNieDotyczy
1454        stronaNieDotyczy
1455        akcentNieDotyczy
1456        poprzyimkNieDotyczy
1457        oznCzasNieDotyczy
1458        nazwaPospolita"/>
1459 
1460  <fs id="APLOS--------W"
1461    feats="przymiotnik
1462        liczbaMnoga
1463        miejscownik
1464        rodzajMeskoosLMn
1465        stopienNajw
1466        osobaNieDotyczy
1467        czasNieDotyczy
1468        trybNieDotyczy
1469        aspektNieDotyczy
1470        stronaNieDotyczy
1471        akcentNieDotyczy
1472        poprzyimkNieDotyczy
1473        oznCzasNieDotyczy
1474        nazwaWlasna"/>
1475 
1476  <fs id="APLOS--------S"
1477    feats="przymiotnik
1478        liczbaMnoga
1479        miejscownik
1480        rodzajMeskoosLMn
1481        stopienNajw
1482        osobaNieDotyczy
1483        czasNieDotyczy
1484        trybNieDotyczy
1485        aspektNieDotyczy
1486        stronaNieDotyczy
1487        akcentNieDotyczy
1488        poprzyimkNieDotyczy
1489        oznCzasNieDotyczy
1490        skrotowiec"/>
1491 
1492  <fs id="APLRC--------P"
1493    feats="przymiotnik
1494        liczbaMnoga
1495        miejscownik
1496        rodzajNiemeskoos
1497        stopienWyzszy
1498        osobaNieDotyczy
1499        czasNieDotyczy
1500        trybNieDotyczy
1501        aspektNieDotyczy
1502        stronaNieDotyczy
1503        akcentNieDotyczy
1504        poprzyimkNieDotyczy
1505        oznCzasNieDotyczy
1506        nazwaPospolita"/>
1507 
1508  <fs id="APLRC--------W"
1509    feats="przymiotnik
1510        liczbaMnoga
1511        miejscownik
1512        rodzajNiemeskoos
1513        stopienWyzszy
1514        osobaNieDotyczy
1515        czasNieDotyczy
1516        trybNieDotyczy
1517        aspektNieDotyczy
1518        stronaNieDotyczy
1519        akcentNieDotyczy
1520        poprzyimkNieDotyczy
1521        oznCzasNieDotyczy
1522        nazwaWlasna"/>
1523 
1524  <fs id="APLRC--------S"
1525    feats="przymiotnik
1526        liczbaMnoga
1527        miejscownik
1528        rodzajNiemeskoos
1529        stopienWyzszy
1530        osobaNieDotyczy
1531        czasNieDotyczy
1532        trybNieDotyczy
1533        aspektNieDotyczy
1534        stronaNieDotyczy
1535        akcentNieDotyczy
1536        poprzyimkNieDotyczy
1537        oznCzasNieDotyczy
1538        skrotowiec"/>
1539 
1540  <fs id="APLRP--------P"
1541    feats="przymiotnik
1542        liczbaMnoga
1543        miejscownik
1544        rodzajNiemeskoos
1545        stopienRowny
1546        osobaNieDotyczy
1547        czasNieDotyczy
1548        trybNieDotyczy
1549        aspektNieDotyczy
1550        stronaNieDotyczy
1551        akcentNieDotyczy
1552        poprzyimkNieDotyczy
1553        oznCzasNieDotyczy
1554        nazwaPospolita"/>
1555 
1556  <fs id="APLRP--------W"
1557    feats="przymiotnik
1558        liczbaMnoga
1559        miejscownik
1560        rodzajNiemeskoos
1561        stopienRowny
1562        osobaNieDotyczy
1563        czasNieDotyczy
1564        trybNieDotyczy
1565        aspektNieDotyczy
1566        stronaNieDotyczy
1567        akcentNieDotyczy
1568        poprzyimkNieDotyczy
1569        oznCzasNieDotyczy
1570        nazwaWlasna"/>
1571 
1572  <fs id="APLRP--------S"
1573    feats="przymiotnik
1574        liczbaMnoga
1575        miejscownik
1576        rodzajNiemeskoos
1577        stopienRowny
1578        osobaNieDotyczy
1579        czasNieDotyczy
1580        trybNieDotyczy
1581        aspektNieDotyczy
1582        stronaNieDotyczy
1583        akcentNieDotyczy
1584        poprzyimkNieDotyczy
1585        oznCzasNieDotyczy
1586        skrotowiec"/>
1587 
1588  <fs id="APLRS--------P"
1589    feats="przymiotnik
1590        liczbaMnoga
1591        miejscownik
1592        rodzajNiemeskoos
1593        stopienNajw
1594        osobaNieDotyczy
1595        czasNieDotyczy
1596        trybNieDotyczy
1597        aspektNieDotyczy
1598        stronaNieDotyczy
1599        akcentNieDotyczy
1600        poprzyimkNieDotyczy
1601        oznCzasNieDotyczy
1602        nazwaPospolita"/>
1603 
1604  <fs id="APLRS--------W"
1605    feats="przymiotnik
1606        liczbaMnoga
1607        miejscownik
1608        rodzajNiemeskoos
1609        stopienNajw
1610        osobaNieDotyczy
1611        czasNieDotyczy
1612        trybNieDotyczy
1613        aspektNieDotyczy
1614        stronaNieDotyczy
1615        akcentNieDotyczy
1616        poprzyimkNieDotyczy
1617        oznCzasNieDotyczy
1618        nazwaWlasna"/>
1619 
1620  <fs id="APLRS--------S"
1621    feats="przymiotnik
1622        liczbaMnoga
1623        miejscownik
1624        rodzajNiemeskoos
1625        stopienNajw
1626        osobaNieDotyczy
1627        czasNieDotyczy
1628        trybNieDotyczy
1629        aspektNieDotyczy
1630        stronaNieDotyczy
1631        akcentNieDotyczy
1632        poprzyimkNieDotyczy
1633        oznCzasNieDotyczy
1634        skrotowiec"/>
1635 
1636  <fs id="APLXX--------P"
1637    feats="przymiotnik
1638        liczbaMnoga
1639        miejscownik
1640        rodzajNieznany
1641        stopienNieznany
1642        osobaNieDotyczy
1643        czasNieDotyczy
1644        trybNieDotyczy
1645        aspektNieDotyczy
1646        stronaNieDotyczy
1647        akcentNieDotyczy
1648        poprzyimkNieDotyczy
1649        oznCzasNieDotyczy
1650        nazwaPospolita"/>
1651 
1652  <fs id="APLXX--------W"
1653    feats="przymiotnik
1654        liczbaMnoga
1655        miejscownik
1656        rodzajNieznany
1657        stopienNieznany
1658        osobaNieDotyczy
1659        czasNieDotyczy
1660        trybNieDotyczy
1661        aspektNieDotyczy
1662        stronaNieDotyczy
1663        akcentNieDotyczy
1664        poprzyimkNieDotyczy
1665        oznCzasNieDotyczy
1666        nazwaWlasna"/>
1667 
1668  <fs id="APLXX--------S"
1669    feats="przymiotnik
1670        liczbaMnoga
1671        miejscownik
1672        rodzajNieznany
1673        stopienNieznany
1674        osobaNieDotyczy
1675        czasNieDotyczy
1676        trybNieDotyczy
1677        aspektNieDotyczy
1678        stronaNieDotyczy
1679        akcentNieDotyczy
1680        poprzyimkNieDotyczy
1681        oznCzasNieDotyczy
1682        skrotowiec"/>
1683 
1684  <fs id="APNOC--------P"
1685    feats="przymiotnik
1686        liczbaMnoga
1687        mianownik
1688        rodzajMeskoosLMn
1689        stopienWyzszy
1690        osobaNieDotyczy
1691        czasNieDotyczy
1692        trybNieDotyczy
1693        aspektNieDotyczy
1694        stronaNieDotyczy
1695        akcentNieDotyczy
1696        poprzyimkNieDotyczy
1697        oznCzasNieDotyczy
1698        nazwaPospolita"/>
1699 
1700  <fs id="APNOC--------W"
1701    feats="przymiotnik
1702        liczbaMnoga
1703        mianownik
1704        rodzajMeskoosLMn
1705        stopienWyzszy
1706        osobaNieDotyczy
1707        czasNieDotyczy
1708        trybNieDotyczy
1709        aspektNieDotyczy
1710        stronaNieDotyczy
1711        akcentNieDotyczy
1712        poprzyimkNieDotyczy
1713        oznCzasNieDotyczy
1714        nazwaWlasna"/>
1715 
1716  <fs id="APNOC--------S"
1717    feats="przymiotnik
1718        liczbaMnoga
1719        mianownik
1720        rodzajMeskoosLMn
1721        stopienWyzszy
1722        osobaNieDotyczy
1723        czasNieDotyczy
1724        trybNieDotyczy
1725        aspektNieDotyczy
1726        stronaNieDotyczy
1727        akcentNieDotyczy
1728        poprzyimkNieDotyczy
1729        oznCzasNieDotyczy
1730        skrotowiec"/>
1731 
1732  <fs id="APNOP--------P"
1733    feats="przymiotnik
1734        liczbaMnoga
1735        mianownik
1736        rodzajMeskoosLMn
1737        stopienRowny
1738        osobaNieDotyczy
1739        czasNieDotyczy
1740        trybNieDotyczy
1741        aspektNieDotyczy
1742        stronaNieDotyczy
1743        akcentNieDotyczy
1744        poprzyimkNieDotyczy
1745        oznCzasNieDotyczy
1746        nazwaPospolita"/>
1747 
1748  <fs id="APNOP--------W"
1749    feats="przymiotnik
1750        liczbaMnoga
1751        mianownik
1752        rodzajMeskoosLMn
1753        stopienRowny
1754        osobaNieDotyczy
1755        czasNieDotyczy
1756        trybNieDotyczy
1757        aspektNieDotyczy
1758        stronaNieDotyczy
1759        akcentNieDotyczy
1760        poprzyimkNieDotyczy
1761        oznCzasNieDotyczy
1762        nazwaWlasna"/>
1763 
1764  <fs id="APNOP--------S"
1765    feats="przymiotnik
1766        liczbaMnoga
1767        mianownik
1768        rodzajMeskoosLMn
1769        stopienRowny
1770        osobaNieDotyczy
1771        czasNieDotyczy
1772        trybNieDotyczy
1773        aspektNieDotyczy
1774        stronaNieDotyczy
1775        akcentNieDotyczy
1776        poprzyimkNieDotyczy
1777        oznCzasNieDotyczy
1778        skrotowiec"/>
1779 
1780  <fs id="APNOS--------P"
1781    feats="przymiotnik
1782        liczbaMnoga
1783        mianownik
1784        rodzajMeskoosLMn
1785        stopienNajw
1786        osobaNieDotyczy
1787        czasNieDotyczy
1788        trybNieDotyczy
1789        aspektNieDotyczy
1790        stronaNieDotyczy
1791        akcentNieDotyczy
1792        poprzyimkNieDotyczy
1793        oznCzasNieDotyczy
1794        nazwaPospolita"/>
1795 
1796  <fs id="APNOS--------W"
1797    feats="przymiotnik
1798        liczbaMnoga
1799        mianownik
1800        rodzajMeskoosLMn
1801        stopienNajw
1802        osobaNieDotyczy
1803        czasNieDotyczy
1804        trybNieDotyczy
1805        aspektNieDotyczy
1806        stronaNieDotyczy
1807        akcentNieDotyczy
1808        poprzyimkNieDotyczy
1809        oznCzasNieDotyczy
1810        nazwaWlasna"/>
1811 
1812  <fs id="APNOS--------S"
1813    feats="przymiotnik
1814        liczbaMnoga
1815        mianownik
1816        rodzajMeskoosLMn
1817        stopienNajw
1818        osobaNieDotyczy
1819        czasNieDotyczy
1820        trybNieDotyczy
1821        aspektNieDotyczy
1822        stronaNieDotyczy
1823        akcentNieDotyczy
1824        poprzyimkNieDotyczy
1825        oznCzasNieDotyczy
1826        skrotowiec"/>
1827 
1828  <fs id="APNRC--------P"
1829    feats="przymiotnik
1830        liczbaMnoga
1831        mianownik
1832        rodzajNiemeskoos
1833        stopienWyzszy
1834        osobaNieDotyczy
1835        czasNieDotyczy
1836        trybNieDotyczy
1837        aspektNieDotyczy
1838        stronaNieDotyczy
1839        akcentNieDotyczy
1840        poprzyimkNieDotyczy
1841        oznCzasNieDotyczy
1842        nazwaPospolita"/>
1843 
1844  <fs id="APNRC--------W"
1845    feats="przymiotnik
1846        liczbaMnoga
1847        mianownik
1848        rodzajNiemeskoos
1849        stopienWyzszy
1850        osobaNieDotyczy
1851        czasNieDotyczy
1852        trybNieDotyczy
1853        aspektNieDotyczy
1854        stronaNieDotyczy
1855        akcentNieDotyczy
1856        poprzyimkNieDotyczy
1857        oznCzasNieDotyczy
1858        nazwaWlasna"/>
1859 
1860  <fs id="APNRC--------S"
1861    feats="przymiotnik
1862        liczbaMnoga
1863        mianownik
1864        rodzajNiemeskoos
1865        stopienWyzszy
1866        osobaNieDotyczy
1867        czasNieDotyczy
1868        trybNieDotyczy
1869        aspektNieDotyczy
1870        stronaNieDotyczy
1871        akcentNieDotyczy
1872        poprzyimkNieDotyczy
1873        oznCzasNieDotyczy
1874        skrotowiec"/>
1875 
1876  <fs id="APNRP--------P"
1877    feats="przymiotnik
1878        liczbaMnoga
1879        mianownik
1880        rodzajNiemeskoos
1881        stopienRowny
1882        osobaNieDotyczy
1883        czasNieDotyczy
1884        trybNieDotyczy
1885        aspektNieDotyczy
1886        stronaNieDotyczy
1887        akcentNieDotyczy
1888        poprzyimkNieDotyczy
1889        oznCzasNieDotyczy
1890        nazwaPospolita"/>
1891 
1892  <fs id="APNRP--------W"
1893    feats="przymiotnik
1894        liczbaMnoga
1895        mianownik
1896        rodzajNiemeskoos
1897        stopienRowny
1898        osobaNieDotyczy
1899        czasNieDotyczy
1900        trybNieDotyczy
1901        aspektNieDotyczy
1902        stronaNieDotyczy
1903        akcentNieDotyczy
1904        poprzyimkNieDotyczy
1905        oznCzasNieDotyczy
1906        nazwaWlasna"/>
1907 
1908  <fs id="APNRP--------S"
1909    feats="przymiotnik
1910        liczbaMnoga
1911        mianownik
1912        rodzajNiemeskoos
1913        stopienRowny
1914        osobaNieDotyczy
1915        czasNieDotyczy
1916        trybNieDotyczy
1917        aspektNieDotyczy
1918        stronaNieDotyczy
1919        akcentNieDotyczy
1920        poprzyimkNieDotyczy
1921        oznCzasNieDotyczy
1922        skrotowiec"/>
1923 
1924  <fs id="APNRS--------P"
1925    feats="przymiotnik
1926        liczbaMnoga
1927        mianownik
1928        rodzajNiemeskoos
1929        stopienNajw
1930        osobaNieDotyczy
1931        czasNieDotyczy
1932        trybNieDotyczy
1933        aspektNieDotyczy
1934        stronaNieDotyczy
1935        akcentNieDotyczy
1936        poprzyimkNieDotyczy
1937        oznCzasNieDotyczy
1938        nazwaPospolita"/>
1939 
1940  <fs id="APNRS--------W"
1941    feats="przymiotnik
1942        liczbaMnoga
1943        mianownik
1944        rodzajNiemeskoos
1945        stopienNajw
1946        osobaNieDotyczy
1947        czasNieDotyczy
1948        trybNieDotyczy
1949        aspektNieDotyczy
1950        stronaNieDotyczy
1951        akcentNieDotyczy
1952        poprzyimkNieDotyczy
1953        oznCzasNieDotyczy
1954        nazwaWlasna"/>
1955 
1956  <fs id="APNRS--------S"
1957    feats="przymiotnik
1958        liczbaMnoga
1959        mianownik
1960        rodzajNiemeskoos
1961        stopienNajw
1962        osobaNieDotyczy
1963        czasNieDotyczy
1964        trybNieDotyczy
1965        aspektNieDotyczy
1966        stronaNieDotyczy
1967        akcentNieDotyczy
1968        poprzyimkNieDotyczy
1969        oznCzasNieDotyczy
1970        skrotowiec"/>
1971 
1972  <fs id="APNXX--------P"
1973    feats="przymiotnik
1974        liczbaMnoga
1975        mianownik
1976        rodzajNieznany
1977        stopienNieznany
1978        osobaNieDotyczy
1979        czasNieDotyczy
1980        trybNieDotyczy
1981        aspektNieDotyczy
1982        stronaNieDotyczy
1983        akcentNieDotyczy
1984        poprzyimkNieDotyczy
1985        oznCzasNieDotyczy
1986        nazwaPospolita"/>
1987 
1988  <fs id="APNXX--------W"
1989    feats="przymiotnik
1990        liczbaMnoga
1991        mianownik
1992        rodzajNieznany
1993        stopienNieznany
1994        osobaNieDotyczy
1995        czasNieDotyczy
1996        trybNieDotyczy
1997        aspektNieDotyczy
1998        stronaNieDotyczy
1999        akcentNieDotyczy
2000        poprzyimkNieDotyczy
2001        oznCzasNieDotyczy
2002        nazwaWlasna"/>
2003 
2004  <fs id="APNXX--------S"
2005    feats="przymiotnik
2006        liczbaMnoga
2007        mianownik
2008        rodzajNieznany
2009        stopienNieznany
2010        osobaNieDotyczy
2011        czasNieDotyczy
2012        trybNieDotyczy
2013        aspektNieDotyczy
2014        stronaNieDotyczy
2015        akcentNieDotyczy
2016        poprzyimkNieDotyczy
2017        oznCzasNieDotyczy
2018        skrotowiec"/>
2019 
2020  <fs id="ASAAC--------P"
2021    feats="przymiotnik
2022        liczbaPojedyncza
2023        biernik
2024        rodzajMeskozw
2025        stopienWyzszy
2026        osobaNieDotyczy
2027        czasNieDotyczy
2028        trybNieDotyczy
2029        aspektNieDotyczy
2030        stronaNieDotyczy
2031        akcentNieDotyczy
2032        poprzyimkNieDotyczy
2033        oznCzasNieDotyczy
2034        nazwaPospolita"/>
2035 
2036  <fs id="ASAAC--------W"
2037    feats="przymiotnik
2038        liczbaPojedyncza
2039        biernik
2040        rodzajMeskozw
2041        stopienWyzszy
2042        osobaNieDotyczy
2043        czasNieDotyczy
2044        trybNieDotyczy
2045        aspektNieDotyczy
2046        stronaNieDotyczy
2047        akcentNieDotyczy
2048        poprzyimkNieDotyczy
2049        oznCzasNieDotyczy
2050        nazwaWlasna"/>
2051 
2052  <fs id="ASAAC--------S"
2053    feats="przymiotnik
2054        liczbaPojedyncza
2055        biernik
2056        rodzajMeskozw
2057        stopienWyzszy
2058        osobaNieDotyczy
2059        czasNieDotyczy
2060        trybNieDotyczy
2061        aspektNieDotyczy
2062        stronaNieDotyczy
2063        akcentNieDotyczy
2064        poprzyimkNieDotyczy
2065        oznCzasNieDotyczy
2066        skrotowiec"/>
2067 
2068  <fs id="ASAAP--------P"
2069    feats="przymiotnik
2070        liczbaPojedyncza
2071        biernik
2072        rodzajMeskozw
2073        stopienRowny
2074        osobaNieDotyczy
2075        czasNieDotyczy
2076        trybNieDotyczy
2077        aspektNieDotyczy
2078        stronaNieDotyczy
2079        akcentNieDotyczy
2080        poprzyimkNieDotyczy
2081        oznCzasNieDotyczy
2082        nazwaPospolita"/>
2083 
2084  <fs id="ASAAP--------W"
2085    feats="przymiotnik
2086        liczbaPojedyncza
2087        biernik
2088        rodzajMeskozw
2089        stopienRowny
2090        osobaNieDotyczy
2091        czasNieDotyczy
2092        trybNieDotyczy
2093        aspektNieDotyczy
2094        stronaNieDotyczy
2095        akcentNieDotyczy
2096        poprzyimkNieDotyczy
2097        oznCzasNieDotyczy
2098        nazwaWlasna"/>
2099 
2100  <fs id="ASAAP--------S"
2101    feats="przymiotnik
2102        liczbaPojedyncza
2103        biernik
2104        rodzajMeskozw
2105        stopienRowny
2106        osobaNieDotyczy
2107        czasNieDotyczy
2108        trybNieDotyczy
2109        aspektNieDotyczy
2110        stronaNieDotyczy
2111        akcentNieDotyczy
2112        poprzyimkNieDotyczy
2113        oznCzasNieDotyczy
2114        skrotowiec"/>
2115 
2116  <fs id="ASAAS--------P"
2117    feats="przymiotnik
2118        liczbaPojedyncza
2119        biernik
2120        rodzajMeskozw
2121        stopienNajw
2122        osobaNieDotyczy
2123        czasNieDotyczy
2124        trybNieDotyczy
2125        aspektNieDotyczy
2126        stronaNieDotyczy
2127        akcentNieDotyczy
2128        poprzyimkNieDotyczy
2129        oznCzasNieDotyczy
2130        nazwaPospolita"/>
2131 
2132  <fs id="ASAAS--------W"
2133    feats="przymiotnik
2134        liczbaPojedyncza
2135        biernik
2136        rodzajMeskozw
2137        stopienNajw
2138        osobaNieDotyczy
2139        czasNieDotyczy
2140        trybNieDotyczy
2141        aspektNieDotyczy
2142        stronaNieDotyczy
2143        akcentNieDotyczy
2144        poprzyimkNieDotyczy
2145        oznCzasNieDotyczy
2146        nazwaWlasna"/>
2147 
2148  <fs id="ASAAS--------S"
2149    feats="przymiotnik
2150        liczbaPojedyncza
2151        biernik
2152        rodzajMeskozw
2153        stopienNajw
2154        osobaNieDotyczy
2155        czasNieDotyczy
2156        trybNieDotyczy
2157        aspektNieDotyczy
2158        stronaNieDotyczy
2159        akcentNieDotyczy
2160        poprzyimkNieDotyczy
2161        oznCzasNieDotyczy
2162        skrotowiec"/>
2163 
2164  <fs id="ASAFC--------P"
2165    feats="przymiotnik
2166        liczbaPojedyncza
2167        biernik
2168        rodzajZenski
2169        stopienWyzszy
2170        osobaNieDotyczy
2171        czasNieDotyczy
2172        trybNieDotyczy
2173        aspektNieDotyczy
2174        stronaNieDotyczy
2175        akcentNieDotyczy
2176        poprzyimkNieDotyczy
2177        oznCzasNieDotyczy
2178        nazwaPospolita"/>
2179 
2180  <fs id="ASAFC--------W"
2181    feats="przymiotnik
2182        liczbaPojedyncza
2183        biernik
2184        rodzajZenski
2185        stopienWyzszy
2186        osobaNieDotyczy
2187        czasNieDotyczy
2188        trybNieDotyczy
2189        aspektNieDotyczy
2190        stronaNieDotyczy
2191        akcentNieDotyczy
2192        poprzyimkNieDotyczy
2193        oznCzasNieDotyczy
2194        nazwaWlasna"/>
2195 
2196  <fs id="ASAFC--------S"
2197    feats="przymiotnik
2198        liczbaPojedyncza
2199        biernik
2200        rodzajZenski
2201        stopienWyzszy
2202        osobaNieDotyczy
2203        czasNieDotyczy
2204        trybNieDotyczy
2205        aspektNieDotyczy
2206        stronaNieDotyczy
2207        akcentNieDotyczy
2208        poprzyimkNieDotyczy
2209        oznCzasNieDotyczy
2210        skrotowiec"/>
2211 
2212  <fs id="ASAFP--------P"
2213    feats="przymiotnik
2214        liczbaPojedyncza
2215        biernik
2216        rodzajZenski
2217        stopienRowny
2218        osobaNieDotyczy
2219        czasNieDotyczy
2220        trybNieDotyczy
2221        aspektNieDotyczy
2222        stronaNieDotyczy
2223        akcentNieDotyczy
2224        poprzyimkNieDotyczy
2225        oznCzasNieDotyczy
2226        nazwaPospolita"/>
2227 
2228  <fs id="ASAFP--------W"
2229    feats="przymiotnik
2230        liczbaPojedyncza
2231        biernik
2232        rodzajZenski
2233        stopienRowny
2234        osobaNieDotyczy
2235        czasNieDotyczy
2236        trybNieDotyczy
2237        aspektNieDotyczy
2238        stronaNieDotyczy
2239        akcentNieDotyczy
2240        poprzyimkNieDotyczy
2241        oznCzasNieDotyczy
2242        nazwaWlasna"/>
2243 
2244  <fs id="ASAFP--------S"
2245    feats="przymiotnik
2246        liczbaPojedyncza
2247        biernik
2248        rodzajZenski
2249        stopienRowny
2250        osobaNieDotyczy
2251        czasNieDotyczy
2252        trybNieDotyczy
2253        aspektNieDotyczy
2254        stronaNieDotyczy
2255        akcentNieDotyczy
2256        poprzyimkNieDotyczy
2257        oznCzasNieDotyczy
2258        skrotowiec"/>
2259 
2260  <fs id="ASAFS--------P"
2261    feats="przymiotnik
2262        liczbaPojedyncza
2263        biernik
2264        rodzajZenski
2265        stopienNajw
2266        osobaNieDotyczy
2267        czasNieDotyczy
2268        trybNieDotyczy
2269        aspektNieDotyczy
2270        stronaNieDotyczy
2271        akcentNieDotyczy
2272        poprzyimkNieDotyczy
2273        oznCzasNieDotyczy
2274        nazwaPospolita"/>
2275 
2276  <fs id="ASAFS--------W"
2277    feats="przymiotnik
2278        liczbaPojedyncza
2279        biernik
2280        rodzajZenski
2281        stopienNajw
2282        osobaNieDotyczy
2283        czasNieDotyczy
2284        trybNieDotyczy
2285        aspektNieDotyczy
2286        stronaNieDotyczy
2287        akcentNieDotyczy
2288        poprzyimkNieDotyczy
2289        oznCzasNieDotyczy
2290        nazwaWlasna"/>
2291 
2292  <fs id="ASAFS--------S"
2293    feats="przymiotnik
2294        liczbaPojedyncza
2295        biernik
2296        rodzajZenski
2297        stopienNajw
2298        osobaNieDotyczy
2299        czasNieDotyczy
2300        trybNieDotyczy
2301        aspektNieDotyczy
2302        stronaNieDotyczy
2303        akcentNieDotyczy
2304        poprzyimkNieDotyczy
2305        oznCzasNieDotyczy
2306        skrotowiec"/>
2307 
2308  <fs id="ASAIC--------P"
2309    feats="przymiotnik
2310        liczbaPojedyncza
2311        biernik
2312        rodzajMeskorzecz
2313        stopienWyzszy
2314        osobaNieDotyczy
2315        czasNieDotyczy
2316        trybNieDotyczy
2317        aspektNieDotyczy
2318        stronaNieDotyczy
2319        akcentNieDotyczy
2320        poprzyimkNieDotyczy
2321        oznCzasNieDotyczy
2322        nazwaPospolita"/>
2323 
2324  <fs id="ASAIC--------W"
2325    feats="przymiotnik
2326        liczbaPojedyncza
2327        biernik
2328        rodzajMeskorzecz
2329        stopienWyzszy
2330        osobaNieDotyczy
2331        czasNieDotyczy
2332        trybNieDotyczy
2333        aspektNieDotyczy
2334        stronaNieDotyczy
2335        akcentNieDotyczy
2336        poprzyimkNieDotyczy
2337        oznCzasNieDotyczy
2338        nazwaWlasna"/>
2339 
2340  <fs id="ASAIC--------S"
2341    feats="przymiotnik
2342        liczbaPojedyncza
2343        biernik
2344        rodzajMeskorzecz
2345        stopienWyzszy
2346        osobaNieDotyczy
2347        czasNieDotyczy
2348        trybNieDotyczy
2349        aspektNieDotyczy
2350        stronaNieDotyczy
2351        akcentNieDotyczy
2352        poprzyimkNieDotyczy
2353        oznCzasNieDotyczy
2354        skrotowiec"/>
2355 
2356  <fs id="ASAIP--------P"
2357    feats="przymiotnik
2358        liczbaPojedyncza
2359        biernik
2360        rodzajMeskorzecz
2361        stopienRowny
2362        osobaNieDotyczy
2363        czasNieDotyczy
2364        trybNieDotyczy
2365        aspektNieDotyczy
2366        stronaNieDotyczy
2367        akcentNieDotyczy
2368        poprzyimkNieDotyczy
2369        oznCzasNieDotyczy
2370        nazwaPospolita"/>
2371 
2372  <fs id="ASAIP--------W"
2373    feats="przymiotnik
2374        liczbaPojedyncza
2375        biernik
2376        rodzajMeskorzecz
2377        stopienRowny
2378        osobaNieDotyczy
2379        czasNieDotyczy
2380        trybNieDotyczy
2381        aspektNieDotyczy
2382        stronaNieDotyczy
2383        akcentNieDotyczy
2384        poprzyimkNieDotyczy
2385        oznCzasNieDotyczy
2386        nazwaWlasna"/>
2387 
2388  <fs id="ASAIP--------S"
2389    feats="przymiotnik
2390        liczbaPojedyncza
2391        biernik
2392        rodzajMeskorzecz
2393        stopienRowny
2394        osobaNieDotyczy
2395        czasNieDotyczy
2396        trybNieDotyczy
2397        aspektNieDotyczy
2398        stronaNieDotyczy
2399        akcentNieDotyczy
2400        poprzyimkNieDotyczy
2401        oznCzasNieDotyczy
2402        skrotowiec"/>
2403 
2404  <fs id="ASAIS--------P"
2405    feats="przymiotnik
2406        liczbaPojedyncza
2407        biernik
2408        rodzajMeskorzecz
2409        stopienNajw
2410        osobaNieDotyczy
2411        czasNieDotyczy
2412        trybNieDotyczy
2413        aspektNieDotyczy
2414        stronaNieDotyczy
2415        akcentNieDotyczy
2416        poprzyimkNieDotyczy
2417        oznCzasNieDotyczy
2418        nazwaPospolita"/>
2419 
2420  <fs id="ASAIS--------W"
2421    feats="przymiotnik
2422        liczbaPojedyncza
2423        biernik
2424        rodzajMeskorzecz
2425        stopienNajw
2426        osobaNieDotyczy
2427        czasNieDotyczy
2428        trybNieDotyczy
2429        aspektNieDotyczy
2430        stronaNieDotyczy
2431        akcentNieDotyczy
2432        poprzyimkNieDotyczy
2433        oznCzasNieDotyczy
2434        nazwaWlasna"/>
2435 
2436  <fs id="ASAIS--------S"
2437    feats="przymiotnik
2438        liczbaPojedyncza
2439        biernik
2440        rodzajMeskorzecz
2441        stopienNajw
2442        osobaNieDotyczy
2443        czasNieDotyczy
2444        trybNieDotyczy
2445        aspektNieDotyczy
2446        stronaNieDotyczy
2447        akcentNieDotyczy
2448        poprzyimkNieDotyczy
2449        oznCzasNieDotyczy
2450        skrotowiec"/>
2451 
2452  <fs id="ASANC--------P"
2453    feats="przymiotnik
2454        liczbaPojedyncza
2455        biernik
2456        rodzajNijaki
2457        stopienWyzszy
2458        osobaNieDotyczy
2459        czasNieDotyczy
2460        trybNieDotyczy
2461        aspektNieDotyczy
2462        stronaNieDotyczy
2463        akcentNieDotyczy
2464        poprzyimkNieDotyczy
2465        oznCzasNieDotyczy
2466        nazwaPospolita"/>
2467 
2468  <fs id="ASANC--------W"
2469    feats="przymiotnik
2470        liczbaPojedyncza
2471        biernik
2472        rodzajNijaki
2473        stopienWyzszy
2474        osobaNieDotyczy
2475        czasNieDotyczy
2476        trybNieDotyczy
2477        aspektNieDotyczy
2478        stronaNieDotyczy
2479        akcentNieDotyczy
2480        poprzyimkNieDotyczy
2481        oznCzasNieDotyczy
2482        nazwaWlasna"/>
2483 
2484  <fs id="ASANC--------S"
2485    feats="przymiotnik
2486        liczbaPojedyncza
2487        biernik
2488        rodzajNijaki
2489        stopienWyzszy
2490        osobaNieDotyczy
2491        czasNieDotyczy
2492        trybNieDotyczy
2493        aspektNieDotyczy
2494        stronaNieDotyczy
2495        akcentNieDotyczy
2496        poprzyimkNieDotyczy
2497        oznCzasNieDotyczy
2498        skrotowiec"/>
2499 
2500  <fs id="ASANP--------P"
2501    feats="przymiotnik
2502        liczbaPojedyncza
2503        biernik
2504        rodzajNijaki
2505        stopienRowny
2506        osobaNieDotyczy
2507        czasNieDotyczy
2508        trybNieDotyczy
2509        aspektNieDotyczy
2510        stronaNieDotyczy
2511        akcentNieDotyczy
2512        poprzyimkNieDotyczy
2513        oznCzasNieDotyczy
2514        nazwaPospolita"/>
2515 
2516  <fs id="ASANP--------W"
2517    feats="przymiotnik
2518        liczbaPojedyncza
2519        biernik
2520        rodzajNijaki
2521        stopienRowny
2522        osobaNieDotyczy
2523        czasNieDotyczy
2524        trybNieDotyczy
2525        aspektNieDotyczy
2526        stronaNieDotyczy
2527        akcentNieDotyczy
2528        poprzyimkNieDotyczy
2529        oznCzasNieDotyczy
2530        nazwaWlasna"/>
2531 
2532  <fs id="ASANP--------S"
2533    feats="przymiotnik
2534        liczbaPojedyncza
2535        biernik
2536        rodzajNijaki
2537        stopienRowny
2538        osobaNieDotyczy
2539        czasNieDotyczy
2540        trybNieDotyczy
2541        aspektNieDotyczy
2542        stronaNieDotyczy
2543        akcentNieDotyczy
2544        poprzyimkNieDotyczy
2545        oznCzasNieDotyczy
2546        skrotowiec"/>
2547 
2548  <fs id="ASANS--------P"
2549    feats="przymiotnik
2550        liczbaPojedyncza
2551        biernik
2552        rodzajNijaki
2553        stopienNajw
2554        osobaNieDotyczy
2555        czasNieDotyczy
2556        trybNieDotyczy
2557        aspektNieDotyczy
2558        stronaNieDotyczy
2559        akcentNieDotyczy
2560        poprzyimkNieDotyczy
2561        oznCzasNieDotyczy
2562        nazwaPospolita"/>
2563 
2564  <fs id="ASANS--------W"
2565    feats="przymiotnik
2566        liczbaPojedyncza
2567        biernik
2568        rodzajNijaki
2569        stopienNajw
2570        osobaNieDotyczy
2571        czasNieDotyczy
2572        trybNieDotyczy
2573        aspektNieDotyczy
2574        stronaNieDotyczy
2575        akcentNieDotyczy
2576        poprzyimkNieDotyczy
2577        oznCzasNieDotyczy
2578        nazwaWlasna"/>
2579 
2580  <fs id="ASANS--------S"
2581    feats="przymiotnik
2582        liczbaPojedyncza
2583        biernik
2584        rodzajNijaki
2585        stopienNajw
2586        osobaNieDotyczy
2587        czasNieDotyczy
2588        trybNieDotyczy
2589        aspektNieDotyczy
2590        stronaNieDotyczy
2591        akcentNieDotyczy
2592        poprzyimkNieDotyczy
2593        oznCzasNieDotyczy
2594        skrotowiec"/>
2595 
2596  <fs id="ASAPC--------P"
2597    feats="przymiotnik
2598        liczbaPojedyncza
2599        biernik
2600        rodzajMeskoosLP
2601        stopienWyzszy
2602        osobaNieDotyczy
2603        czasNieDotyczy
2604        trybNieDotyczy
2605        aspektNieDotyczy
2606        stronaNieDotyczy
2607        akcentNieDotyczy
2608        poprzyimkNieDotyczy
2609        oznCzasNieDotyczy
2610        nazwaPospolita"/>
2611 
2612  <fs id="ASAPC--------W"
2613    feats="przymiotnik
2614        liczbaPojedyncza
2615        biernik
2616        rodzajMeskoosLP
2617        stopienWyzszy
2618        osobaNieDotyczy
2619        czasNieDotyczy
2620        trybNieDotyczy
2621        aspektNieDotyczy
2622        stronaNieDotyczy
2623        akcentNieDotyczy
2624        poprzyimkNieDotyczy
2625        oznCzasNieDotyczy
2626        nazwaWlasna"/>
2627 
2628  <fs id="ASAPC--------S"
2629    feats="przymiotnik
2630        liczbaPojedyncza
2631        biernik
2632        rodzajMeskoosLP
2633        stopienWyzszy
2634        osobaNieDotyczy
2635        czasNieDotyczy
2636        trybNieDotyczy
2637        aspektNieDotyczy
2638        stronaNieDotyczy
2639        akcentNieDotyczy
2640        poprzyimkNieDotyczy
2641        oznCzasNieDotyczy
2642        skrotowiec"/>
2643 
2644  <fs id="ASAPP--------P"
2645    feats="przymiotnik
2646        liczbaPojedyncza
2647        biernik
2648        rodzajMeskoosLP
2649        stopienRowny
2650        osobaNieDotyczy
2651        czasNieDotyczy
2652        trybNieDotyczy
2653        aspektNieDotyczy
2654        stronaNieDotyczy
2655        akcentNieDotyczy
2656        poprzyimkNieDotyczy
2657        oznCzasNieDotyczy
2658        nazwaPospolita"/>
2659 
2660  <fs id="ASAPP--------W"
2661    feats="przymiotnik
2662        liczbaPojedyncza
2663        biernik
2664        rodzajMeskoosLP
2665        stopienRowny
2666        osobaNieDotyczy
2667        czasNieDotyczy
2668        trybNieDotyczy
2669        aspektNieDotyczy
2670        stronaNieDotyczy
2671        akcentNieDotyczy
2672        poprzyimkNieDotyczy
2673        oznCzasNieDotyczy
2674        nazwaWlasna"/>
2675 
2676  <fs id="ASAPP--------S"
2677    feats="przymiotnik
2678        liczbaPojedyncza
2679        biernik
2680        rodzajMeskoosLP
2681        stopienRowny
2682        osobaNieDotyczy
2683        czasNieDotyczy
2684        trybNieDotyczy
2685        aspektNieDotyczy
2686        stronaNieDotyczy
2687        akcentNieDotyczy
2688        poprzyimkNieDotyczy
2689        oznCzasNieDotyczy
2690        skrotowiec"/>
2691 
2692  <fs id="ASAPS--------P"
2693    feats="przymiotnik
2694        liczbaPojedyncza
2695        biernik
2696        rodzajMeskoosLP
2697        stopienNajw
2698        osobaNieDotyczy
2699        czasNieDotyczy
2700        trybNieDotyczy
2701        aspektNieDotyczy
2702        stronaNieDotyczy
2703        akcentNieDotyczy
2704        poprzyimkNieDotyczy
2705        oznCzasNieDotyczy
2706        nazwaPospolita"/>
2707 
2708  <fs id="ASAPS--------W"
2709    feats="przymiotnik
2710        liczbaPojedyncza
2711        biernik
2712        rodzajMeskoosLP
2713        stopienNajw
2714        osobaNieDotyczy
2715        czasNieDotyczy
2716        trybNieDotyczy
2717        aspektNieDotyczy
2718        stronaNieDotyczy
2719        akcentNieDotyczy
2720        poprzyimkNieDotyczy
2721        oznCzasNieDotyczy
2722        nazwaWlasna"/>
2723 
2724  <fs id="ASAPS--------S"
2725    feats="przymiotnik
2726        liczbaPojedyncza
2727        biernik
2728        rodzajMeskoosLP
2729        stopienNajw
2730        osobaNieDotyczy
2731        czasNieDotyczy
2732        trybNieDotyczy
2733        aspektNieDotyczy
2734        stronaNieDotyczy
2735        akcentNieDotyczy
2736        poprzyimkNieDotyczy
2737        oznCzasNieDotyczy
2738        skrotowiec"/>
2739 
2740  <fs id="ASAXX--------P"
2741    feats="przymiotnik
2742        liczbaPojedyncza
2743        biernik
2744        rodzajNieznany
2745        stopienNieznany
2746        osobaNieDotyczy
2747        czasNieDotyczy
2748        trybNieDotyczy
2749        aspektNieDotyczy
2750        stronaNieDotyczy
2751        akcentNieDotyczy
2752        poprzyimkNieDotyczy
2753        oznCzasNieDotyczy
2754        nazwaPospolita"/>
2755 
2756  <fs id="ASAXX--------W"
2757    feats="przymiotnik
2758        liczbaPojedyncza
2759        biernik
2760        rodzajNieznany
2761        stopienNieznany
2762        osobaNieDotyczy
2763        czasNieDotyczy
2764        trybNieDotyczy
2765        aspektNieDotyczy
2766        stronaNieDotyczy
2767        akcentNieDotyczy
2768        poprzyimkNieDotyczy
2769        oznCzasNieDotyczy
2770        nazwaWlasna"/>
2771 
2772  <fs id="ASAXX--------S"
2773    feats="przymiotnik
2774        liczbaPojedyncza
2775        biernik
2776        rodzajNieznany
2777        stopienNieznany
2778        osobaNieDotyczy
2779        czasNieDotyczy
2780        trybNieDotyczy
2781        aspektNieDotyczy
2782        stronaNieDotyczy
2783        akcentNieDotyczy
2784        poprzyimkNieDotyczy
2785        oznCzasNieDotyczy
2786        skrotowiec"/>
2787 
2788  <fs id="ASDAC--------P"
2789    feats="przymiotnik
2790        liczbaPojedyncza
2791        celownik
2792        rodzajMeskozw
2793        stopienWyzszy
2794        osobaNieDotyczy
2795        czasNieDotyczy
2796        trybNieDotyczy
2797        aspektNieDotyczy
2798        stronaNieDotyczy
2799        akcentNieDotyczy
2800        poprzyimkNieDotyczy
2801        oznCzasNieDotyczy
2802        nazwaPospolita"/>
2803 
2804  <fs id="ASDAC--------W"
2805    feats="przymiotnik
2806        liczbaPojedyncza
2807        celownik
2808        rodzajMeskozw
2809        stopienWyzszy
2810        osobaNieDotyczy
2811        czasNieDotyczy
2812        trybNieDotyczy
2813        aspektNieDotyczy
2814        stronaNieDotyczy
2815        akcentNieDotyczy
2816        poprzyimkNieDotyczy
2817        oznCzasNieDotyczy
2818        nazwaWlasna"/>
2819 
2820  <fs id="ASDAC--------S"
2821    feats="przymiotnik
2822        liczbaPojedyncza
2823        celownik
2824        rodzajMeskozw
2825        stopienWyzszy
2826        osobaNieDotyczy
2827        czasNieDotyczy
2828        trybNieDotyczy
2829        aspektNieDotyczy
2830        stronaNieDotyczy
2831        akcentNieDotyczy
2832        poprzyimkNieDotyczy
2833        oznCzasNieDotyczy
2834        skrotowiec"/>
2835 
2836  <fs id="ASDAP--------P"
2837    feats="przymiotnik
2838        liczbaPojedyncza
2839        celownik
2840        rodzajMeskozw
2841        stopienRowny
2842        osobaNieDotyczy
2843        czasNieDotyczy
2844        trybNieDotyczy
2845        aspektNieDotyczy
2846        stronaNieDotyczy
2847        akcentNieDotyczy
2848        poprzyimkNieDotyczy
2849        oznCzasNieDotyczy
2850        nazwaPospolita"/>
2851 
2852  <fs id="ASDAP--------W"
2853    feats="przymiotnik
2854        liczbaPojedyncza
2855        celownik
2856        rodzajMeskozw
2857        stopienRowny
2858        osobaNieDotyczy
2859        czasNieDotyczy
2860        trybNieDotyczy
2861        aspektNieDotyczy
2862        stronaNieDotyczy
2863        akcentNieDotyczy
2864        poprzyimkNieDotyczy
2865        oznCzasNieDotyczy
2866        nazwaWlasna"/>
2867 
2868  <fs id="ASDAP--------S"
2869    feats="przymiotnik
2870        liczbaPojedyncza
2871        celownik
2872        rodzajMeskozw
2873        stopienRowny
2874        osobaNieDotyczy
2875        czasNieDotyczy
2876        trybNieDotyczy
2877        aspektNieDotyczy
2878        stronaNieDotyczy
2879        akcentNieDotyczy
2880        poprzyimkNieDotyczy
2881        oznCzasNieDotyczy
2882        skrotowiec"/>
2883 
2884  <fs id="ASDAS--------P"
2885    feats="przymiotnik
2886        liczbaPojedyncza
2887        celownik
2888        rodzajMeskozw
2889        stopienNajw
2890        osobaNieDotyczy
2891        czasNieDotyczy
2892        trybNieDotyczy
2893        aspektNieDotyczy
2894        stronaNieDotyczy
2895        akcentNieDotyczy
2896        poprzyimkNieDotyczy
2897        oznCzasNieDotyczy
2898        nazwaPospolita"/>
2899 
2900  <fs id="ASDAS--------W"
2901    feats="przymiotnik
2902        liczbaPojedyncza
2903        celownik
2904        rodzajMeskozw
2905        stopienNajw
2906        osobaNieDotyczy
2907        czasNieDotyczy
2908        trybNieDotyczy
2909        aspektNieDotyczy
2910        stronaNieDotyczy
2911        akcentNieDotyczy
2912        poprzyimkNieDotyczy
2913        oznCzasNieDotyczy
2914        nazwaWlasna"/>
2915 
2916  <fs id="ASDAS--------S"
2917    feats="przymiotnik
2918        liczbaPojedyncza
2919        celownik
2920        rodzajMeskozw
2921        stopienNajw
2922        osobaNieDotyczy
2923        czasNieDotyczy
2924        trybNieDotyczy
2925        aspektNieDotyczy
2926        stronaNieDotyczy
2927        akcentNieDotyczy
2928        poprzyimkNieDotyczy
2929        oznCzasNieDotyczy
2930        skrotowiec"/>
2931 
2932  <fs id="ASDFC--------P"
2933    feats="przymiotnik
2934        liczbaPojedyncza
2935        celownik
2936        rodzajZenski
2937        stopienWyzszy
2938        osobaNieDotyczy
2939        czasNieDotyczy
2940        trybNieDotyczy
2941        aspektNieDotyczy
2942        stronaNieDotyczy
2943        akcentNieDotyczy
2944        poprzyimkNieDotyczy
2945        oznCzasNieDotyczy
2946        nazwaPospolita"/>
2947 
2948  <fs id="ASDFC--------W"
2949    feats="przymiotnik
2950        liczbaPojedyncza
2951        celownik
2952        rodzajZenski
2953        stopienWyzszy
2954        osobaNieDotyczy
2955        czasNieDotyczy
2956        trybNieDotyczy
2957        aspektNieDotyczy
2958        stronaNieDotyczy
2959        akcentNieDotyczy
2960        poprzyimkNieDotyczy
2961        oznCzasNieDotyczy
2962        nazwaWlasna"/>
2963 
2964  <fs id="ASDFC--------S"
2965    feats="przymiotnik
2966        liczbaPojedyncza
2967        celownik
2968        rodzajZenski
2969        stopienWyzszy
2970        osobaNieDotyczy
2971        czasNieDotyczy
2972        trybNieDotyczy
2973        aspektNieDotyczy
2974        stronaNieDotyczy
2975        akcentNieDotyczy
2976        poprzyimkNieDotyczy
2977        oznCzasNieDotyczy
2978        skrotowiec"/>
2979 
2980  <fs id="ASDFP--------P"
2981    feats="przymiotnik
2982        liczbaPojedyncza
2983        celownik
2984        rodzajZenski
2985        stopienRowny
2986        osobaNieDotyczy
2987        czasNieDotyczy
2988        trybNieDotyczy
2989        aspektNieDotyczy
2990        stronaNieDotyczy
2991        akcentNieDotyczy
2992        poprzyimkNieDotyczy
2993        oznCzasNieDotyczy
2994        nazwaPospolita"/>
2995 
2996  <fs id="ASDFP--------W"
2997    feats="przymiotnik
2998        liczbaPojedyncza
2999        celownik
3000        rodzajZenski
3001        stopienRowny
3002        osobaNieDotyczy
3003        czasNieDotyczy
3004        trybNieDotyczy
3005        aspektNieDotyczy
3006        stronaNieDotyczy
3007        akcentNieDotyczy
3008        poprzyimkNieDotyczy
3009        oznCzasNieDotyczy
3010        nazwaWlasna"/>
3011 
3012  <fs id="ASDFP--------S"
3013    feats="przymiotnik
3014        liczbaPojedyncza
3015        celownik
3016        rodzajZenski
3017        stopienRowny
3018        osobaNieDotyczy
3019        czasNieDotyczy
3020        trybNieDotyczy
3021        aspektNieDotyczy
3022        stronaNieDotyczy
3023        akcentNieDotyczy
3024        poprzyimkNieDotyczy
3025        oznCzasNieDotyczy
3026        skrotowiec"/>
3027 
3028  <fs id="ASDFS--------P"
3029    feats="przymiotnik
3030        liczbaPojedyncza
3031        celownik
3032        rodzajZenski
3033        stopienNajw
3034        osobaNieDotyczy
3035        czasNieDotyczy
3036        trybNieDotyczy
3037        aspektNieDotyczy
3038        stronaNieDotyczy
3039        akcentNieDotyczy
3040        poprzyimkNieDotyczy
3041        oznCzasNieDotyczy
3042        nazwaPospolita"/>
3043 
3044  <fs id="ASDFS--------W"
3045    feats="przymiotnik
3046        liczbaPojedyncza
3047        celownik
3048        rodzajZenski
3049        stopienNajw
3050        osobaNieDotyczy
3051        czasNieDotyczy
3052        trybNieDotyczy
3053        aspektNieDotyczy
3054        stronaNieDotyczy
3055        akcentNieDotyczy
3056        poprzyimkNieDotyczy
3057        oznCzasNieDotyczy
3058        nazwaWlasna"/>
3059 
3060  <fs id="ASDFS--------S"
3061    feats="przymiotnik
3062        liczbaPojedyncza
3063        celownik
3064        rodzajZenski
3065        stopienNajw
3066        osobaNieDotyczy
3067        czasNieDotyczy
3068        trybNieDotyczy
3069        aspektNieDotyczy
3070        stronaNieDotyczy
3071        akcentNieDotyczy
3072        poprzyimkNieDotyczy
3073        oznCzasNieDotyczy
3074        skrotowiec"/>
3075 
3076  <fs id="ASDIC--------P"
3077    feats="przymiotnik
3078        liczbaPojedyncza
3079        celownik
3080        rodzajMeskorzecz
3081        stopienWyzszy
3082        osobaNieDotyczy
3083        czasNieDotyczy
3084        trybNieDotyczy
3085        aspektNieDotyczy
3086        stronaNieDotyczy
3087        akcentNieDotyczy
3088        poprzyimkNieDotyczy
3089        oznCzasNieDotyczy
3090        nazwaPospolita"/>
3091 
3092  <fs id="ASDIC--------W"
3093    feats="przymiotnik
3094        liczbaPojedyncza
3095        celownik
3096        rodzajMeskorzecz
3097        stopienWyzszy
3098        osobaNieDotyczy
3099        czasNieDotyczy
3100        trybNieDotyczy
3101        aspektNieDotyczy
3102        stronaNieDotyczy
3103        akcentNieDotyczy
3104        poprzyimkNieDotyczy
3105        oznCzasNieDotyczy
3106        nazwaWlasna"/>
3107 
3108  <fs id="ASDIC--------S"
3109    feats="przymiotnik
3110        liczbaPojedyncza
3111        celownik
3112        rodzajMeskorzecz
3113        stopienWyzszy
3114        osobaNieDotyczy
3115        czasNieDotyczy
3116        trybNieDotyczy
3117        aspektNieDotyczy
3118        stronaNieDotyczy
3119        akcentNieDotyczy
3120        poprzyimkNieDotyczy
3121        oznCzasNieDotyczy
3122        skrotowiec"/>
3123 
3124  <fs id="ASDIP--------P"
3125    feats="przymiotnik
3126        liczbaPojedyncza
3127        celownik
3128        rodzajMeskorzecz
3129        stopienRowny
3130        osobaNieDotyczy
3131        czasNieDotyczy
3132        trybNieDotyczy
3133        aspektNieDotyczy
3134        stronaNieDotyczy
3135        akcentNieDotyczy
3136        poprzyimkNieDotyczy
3137        oznCzasNieDotyczy
3138        nazwaPospolita"/>
3139 
3140  <fs id="ASDIP--------W"
3141    feats="przymiotnik
3142        liczbaPojedyncza
3143        celownik
3144        rodzajMeskorzecz
3145        stopienRowny
3146        osobaNieDotyczy
3147        czasNieDotyczy
3148        trybNieDotyczy
3149        aspektNieDotyczy
3150        stronaNieDotyczy
3151        akcentNieDotyczy
3152        poprzyimkNieDotyczy
3153        oznCzasNieDotyczy
3154        nazwaWlasna"/>
3155 
3156  <fs id="ASDIP--------S"
3157    feats="przymiotnik
3158        liczbaPojedyncza
3159        celownik
3160        rodzajMeskorzecz
3161        stopienRowny
3162        osobaNieDotyczy
3163        czasNieDotyczy
3164        trybNieDotyczy
3165        aspektNieDotyczy
3166        stronaNieDotyczy
3167        akcentNieDotyczy
3168        poprzyimkNieDotyczy
3169        oznCzasNieDotyczy
3170        skrotowiec"/>
3171 
3172  <fs id="ASDIS--------P"
3173    feats="przymiotnik
3174        liczbaPojedyncza
3175        celownik
3176        rodzajMeskorzecz
3177        stopienNajw
3178        osobaNieDotyczy
3179        czasNieDotyczy
3180        trybNieDotyczy
3181        aspektNieDotyczy
3182        stronaNieDotyczy
3183        akcentNieDotyczy
3184        poprzyimkNieDotyczy
3185        oznCzasNieDotyczy
3186        nazwaPospolita"/>
3187 
3188  <fs id="ASDIS--------W"
3189    feats="przymiotnik
3190        liczbaPojedyncza
3191        celownik
3192        rodzajMeskorzecz
3193        stopienNajw
3194        osobaNieDotyczy
3195        czasNieDotyczy
3196        trybNieDotyczy
3197        aspektNieDotyczy
3198        stronaNieDotyczy
3199        akcentNieDotyczy
3200        poprzyimkNieDotyczy
3201        oznCzasNieDotyczy
3202        nazwaWlasna"/>
3203 
3204  <fs id="ASDIS--------S"
3205    feats="przymiotnik
3206        liczbaPojedyncza
3207        celownik
3208        rodzajMeskorzecz
3209        stopienNajw
3210        osobaNieDotyczy
3211        czasNieDotyczy
3212        trybNieDotyczy
3213        aspektNieDotyczy
3214        stronaNieDotyczy
3215        akcentNieDotyczy
3216        poprzyimkNieDotyczy
3217        oznCzasNieDotyczy
3218        skrotowiec"/>
3219 
3220  <fs id="ASDNC--------P"
3221    feats="przymiotnik
3222        liczbaPojedyncza
3223        celownik
3224        rodzajNijaki
3225        stopienWyzszy
3226        osobaNieDotyczy
3227        czasNieDotyczy
3228        trybNieDotyczy
3229        aspektNieDotyczy
3230        stronaNieDotyczy
3231        akcentNieDotyczy
3232        poprzyimkNieDotyczy
3233        oznCzasNieDotyczy
3234        nazwaPospolita"/>
3235 
3236  <fs id="ASDNC--------W"
3237    feats="przymiotnik
3238        liczbaPojedyncza
3239        celownik
3240        rodzajNijaki
3241        stopienWyzszy
3242        osobaNieDotyczy
3243        czasNieDotyczy
3244        trybNieDotyczy
3245        aspektNieDotyczy
3246        stronaNieDotyczy
3247        akcentNieDotyczy
3248        poprzyimkNieDotyczy
3249        oznCzasNieDotyczy
3250        nazwaWlasna"/>
3251 
3252  <fs id="ASDNC--------S"
3253    feats="przymiotnik
3254        liczbaPojedyncza
3255        celownik
3256        rodzajNijaki
3257        stopienWyzszy
3258        osobaNieDotyczy
3259        czasNieDotyczy
3260        trybNieDotyczy
3261        aspektNieDotyczy
3262        stronaNieDotyczy
3263        akcentNieDotyczy
3264        poprzyimkNieDotyczy
3265        oznCzasNieDotyczy
3266        skrotowiec"/>
3267 
3268  <fs id="ASDNP--------P"
3269    feats="przymiotnik
3270        liczbaPojedyncza
3271        celownik
3272        rodzajNijaki
3273        stopienRowny
3274        osobaNieDotyczy
3275        czasNieDotyczy
3276        trybNieDotyczy
3277        aspektNieDotyczy
3278        stronaNieDotyczy
3279        akcentNieDotyczy
3280        poprzyimkNieDotyczy
3281        oznCzasNieDotyczy
3282        nazwaPospolita"/>
3283 
3284  <fs id="ASDNP--------W"
3285    feats="przymiotnik
3286        liczbaPojedyncza