Locked History Actions

EuropejskiDzienJezykow2011

Europejski Dzień Języków / European Language Day 2011

Press Release

On September 26. the Council of Europe celebrates the European Day of Languages, encouraging people across all 47 member states to celebrate their linguistic diversity. Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences (ICS PAS) and University of Łódź, as part of the META-NET initiative, are marking the occasion by highlighting the publication of a set of whitepapers looking at the social, economic and technological status of 30 European languages, including Polish, in modern Europe.

Through the European Day of Languages the Council of Europe is not only highlighting the importance of languages in our increasingly multilingual society but also the economic value that comes with multilingualism through, for example, increased worker mobility. The META-NET Language Whitepapers show how in modern Europe technology plays an integral role in supporting and developing multilingualism both in everyday usage and in facilitating language learning.

The Whitepaper on Polish contains an overview of linguistic projects, research and educational activities and presents the current state of Polish resources and language processing tools with respect to their availability, quality, maturity and coverage. In spite of certain deficiencies as compared to their West European equivalents (e.g. in advanced discourse processing or multimodal linguistic data), many Polish resources and tools are presently under intensive construction due to active co-operation of business and community players.

The Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences is a leading national centre of in Computer Science, focused on the fundamental and applied research in the areas of Artificial Intelligence and Information Systems. Activities related to Linguistic Tools and Resources are carried out by the Linguistic Engineering Group, the largest Polish team specializing in Natural Language Processing and Corpus Linguistics.

The PELCRA team at the University of Łódź, another Polish member of the CESAR/META-NET consortium. The University of Łódź takes an active role in the project by contributing a set of spoken and parallel corpora, which are important resources for multilingual language processing applications such as machine translation systems.

The META-NET Language Whitepaper series is published online at http://www.meta-net.eu/whitepapers

For more information, please contact:

Dr. Maciej Ogrodniczuk (maciej.ogrodniczuk@ipipan.waw.pl) Dr. Piotr Pęzik (piotr.pezik@gmail.com)

or visit http://www.meta-net.eu

Informacja prasowa

26 października obchodzimy Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy, aby zachęcić mieszkańców wszystkich 47 państw członkowskich do świętowania językowej różnorodności Europy. Europejski Dzień Języków zwraca naszą uwagę na coraz większą wielojęzyczność naszego społeczeństwa, która przekłada się na konkretne korzyści ekonomiczne wynikające np. z możliwości swobodniejszego wyboru miejsca pracy.

Z tej okazji europejskie konsorcjum META-NET, którego polskimi członkami są Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) oraz Uniwersytet Łódzki, opublikowało serię raportów ukazujących społeczną, ekonomiczną i technologiczną sytuację 30 języków europejskich, w tym języka polskiego, we współczesnej Europie. Raporty o stanie języków podejmują też temat zasobów lingwistycznych i wykorzystania technologii przetwarzania języka w życiu codziennym.

Raport o języku polskim prezentuje obecny stan prac nad zasobami i narzędziami do przetwarzania polszczyzny, podsumowuje ich dostępność i jakość oraz przedstawia projekty, badania i językowe inicjatywy edukacyjne realizowane dla języka polskiego. Tego rodzaju bilans stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju technologii językowej, zwracając uwagę na dziedziny, w których Polska wyprzedza najbardziej zaawansowane kraje europejskie (jak synteza mowy) oraz te wciąż wymagające intensywnej współpracy polskiego biznesu i ośrodków naukowych (jak zaawansowana analiza dyskursu czy rozwój zasobów wielomodalnych – łączących tekst, materiał audio i wideo) .

Seria raportów META-NET o stanie języków jest dostępna w Internecie pod adresem http://www.meta-net.eu/whitepapers

O partnerach projektu:

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk jest wiodącym w Polsce ośrodkiem informatycznym, specjalizującym się w badaniach teoretycznych i zastosowaniach w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja i systemy informacyjne. Działania związane z narzędziami i zasobami językowymi realizuje Zespół Inżynierii Lingwistycznej: największa w Polsce grupa specjalistów zajmujących się przetwarzaniem języków naturalnych i językoznawstwem korpusowym.

Zespół PELCRA z Uniwersytetu Łódzkiego to drugi polski członek konsorcjum CESAR/META-NET. Uniwersytet Łódzki odgrywa aktywną rolę w projekcie, zajmując się zbieraniem danych mówionych i tworzeniem korpusów równoległych, które są ważnymi zasobami wykorzystywanymi do przetwarzania danych wielojęzycznych, np. przez systemy tłumaczenia maszynowego.

Więcej informacji można uzyskać od polskich koordynatorów projektu:

dr Maciej Ogrodniczuk (maciej.ogrodniczuk@ipipan.waw.pl) dr Piotr Pęzik (piotr.pezik@gmail.com)

lub na stronie internetowej http://www.meta-net.eu